Tylko przez modlitwę i pokutę można odnaleźć drogę do Boga!

W Fatimie była prośba, aby ludzie odmawiali modlitwę wynagradzającą. Jest to prośba do wszystkich  i na wszystkie czasy. Modlitwa wynagradzająca: O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie z całego Serca. Proszę Cię o przebaczenie tym, którzy nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, którzy nie ufają Tobie i którzy Cię nie kochają. Maryja Niepokalana objawiając się w Fatimie, pragnęła ratować świat przed machiną zła.


Matka Boża dawała konkretne wskazania. Tłumy podążające na miejsce objawień odpowiedziały na Jej wołanie i odczuwały obecność Maryi. Ludzie potrzebowali Jej pomocy. Przy kolejnym objawieniu widzieli cud słońca. Przyjście Maryi  to przyjście czułej Matki do dzieci, które potrzebują wsparcia. Matka wyczuwa, gdy coś złego dzieje się jej dzieciom. To samo trzeba powiedzieć o dzieciach Maryi tamtego wieku, gdy były objawienia. Przyszła, dzieliła trudną dolę z mieszkańcami świata, dając wskazania jak uniknąć laicyzacji. Objawienia stały się łukiem, który łączący Fatimę  z całym światem i Jej troskę. Rosja była najbardziej zagrożona, bo tam masoneria znalazła sobie narzędzia do morderczej walki z Bogiem i ludźmi Boga.  Dlatego Matka Boża prosiła  o modlitwę i pokutę i poświęcenie Jej Rosji. My dziś po 100 latach od chwili objawień, mamy większą wiedzę -  ale jeszcze nie wystarczającą, skoro i dziś nie umiemy iść drogą czystej Ewangelii i czystej prawdy Bożych przykazań, ale pozwalamy omamiać się różnymi ideologiami. W tamtym czasie ludzie nie rozpoznali podstępu jaki przyniósł im socjalizm. Plan utworzenia dominum mundi – czyli utworzenie  (jednego światowego mocarstwa) dojrzewał i zagrzewał wielu przywódców  do działania.  Plan ten między innymi powstał w konspiracji, posługując się wielkimi organizacjami międzynarodowymi” jak na przykład dawniejszą Ligę Narodów, a współcześnie Organizację Narodów Zjednoczonych i jej agendy. Ks. dr. Józef Maria Bartnik ukazuje w książce ,,Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą” zależności i przyczyny walki masonerii z ładem Bożym na świecie. Unia Europejska w obecnym kształcie jest wstępem do stworzenia światowego rządu opartego na warunkach dyktatury lucyferianizmu. Autor pisze, że w 1870 r. masoni-iluminaci  Albert Pike i Giuseppe Mazzini zaplanowali rozpętanie trzech wojen o zasięgu światowym, aby pozbawić narody suwerenności, a zaprowadzić międzynarodowy rząd masoński. Tak więc powołanie i tragiczne działania Lenina i Trockiego doprowadziły do załamania normalnej ludzkiej egzystencji. Masoni zaplanowali wyniszczenie państw chrześcijańskich. Na pierwszy ogień poszły  katolickie cesarstwo Habsburgów (Austro-Węgry) i prawosławna Rosja. 28 czerwca 1914 r. mason Gavrilo Princip z loży ,,Czarna Ręka” morduje  austriackiego następcę tronu, Franciszka Ferdynanda I, arcyksięcia. Co stało się pretekstem do rozpętania I wojny światowej. Zginęło na frontach 10 milionów ludzi, dziesięć milionów umarło z głodu, ponad dwadzieścia milionów odniosło rany, a niezliczona rzesza została  okaleczona psychicznie. 5 maja 1917r. po trzech latach sztucznie przedłużanej wojny, papież Benedykt XV, wcześniej nawołujący do jej zaprzestania. Wystosował listy do całego świata katolickiego potępiając wojnę. Pisał listy do cesarza Wilhelma II, również do rządów walczących państw. Upomniał się o rezurekcję państwa polskiego. Organizował opiekę dla jeńców, polecił odprawiać w intencji pokoju specjalne nabożeństwa do Serca Pana Jezusa. Niósł pomoc dla głodującej Rosji i bezskutecznie usiłował uzyskać od Lenina uwolnienie cara Mikołaja II i jego rodziny. Ojciec święty odbudowywał stosunki Kościoła z państwami, zakładał - gdzie się dało uczelnie katolickie. Wydawał encykliki, nawoływał do pokoju. Śmiało możemy powiedzieć: dla swych nieprzyjaciół komunizm ma jedno rozwiązanie – eksterminację -  jako dowód niech posłuży: 50 milionów zabitych  w Chinach, niezliczone miliony w Rosji, Niemczech Wschodnich, na Węgrzech, w Czechosłowacji, Wietnamie, Kambodży. Marksizm niósł uśmierć i zniszczenie. Proroctwo Maryi mówiące o tym, ze narody zostaną unicestwione, sprawdziło się: Stalin wydał nakaz eksterminacji m.in. Tatarów krymskich. Z kolei Hitler usiłował wymordować Żydów. II wojna światowa zebrała żniwo diabolicznych zapędów władzy,   czego świadkami byli nasi rodzice czy dziadkowie.

W 1951 r. Donglas Hyde, przez dwadzieścia lat lojalny członek partii komunistycznej i były wydawca londyńskiej edycji gazety partii komunistycznej ,,The Daiły Worker” powiedział w przemówieniu w Lizbonie: „zdaje się, że nie ma ludzkiego środka do uniknięcia konfliktu, który prowadziłby li tylko do eksterminacji rasy ludzkiej. Tylko […] przez modlitwę i pokutę można odnaleźć drogę (…) Komunizm jest diaboliczny. Jest to chyba najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek świat miał”. Dlatego Maryja tak serdecznie i czule troszcząc się o każdego z nas prosiła o modlitwę. Modlitwa do Trójcy Świętej: Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu święty! Z najgłębszą czcią i żalem za moje grzechy, ofiaruje Tobie drogocenne Ciało i Krew, Dusze i Bóstwo  naszego Zbawiciela obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza na całej kuli ziemskiej, jako zadośćuczynienie za grzechy, przez które On sam jest znieważany. Na mocy nieskończonych zasług Jego Niepokalanego Serca  Maryi, proszę Cię o nawrócenie nieszczęśliwych grzeszników. Amen.

 

Co znaczy w naszym rozumieniu słowo pokuta? To nic innego jak świadome i dobrowolne trzymanie swoich myśli, ciała na wodzy i trwanie w Bożej obecności, w nurcie Jego mocy i miłości. On Stwórca mnie stworzył - ja stworzenie kocham Go. Jest to naturalne i proste.  Podaje się czasami  znaczenie tego słowa jakoby trzeba sobie czegoś odmawiać i straszy się ludzi, że pokuta boli.

 

Boli grzech, bo piecze sumienie i cierpi bliźni, gdy go skrzywdzimy. Mając wolną wolę mamy wybór, a mamy  większą skłonność do dobrego -  do bycia z Bogiem, bo z rąk Boga wyszliśmy. Błędne rozumienie, lub złe postępowanie doprowadza do pozbycia się tej skłonności do dobra i w miejsce dobra wpuściliśmy pustkę. Można ją zastąpić głośną muzyką, mocną wódką…i okazuje się że staliśmy się zamiast wolnymi to niewolnikami jakiegoś nałogu, a możemy też stać się przeciwnikami Boga. Dlatego w Fatimie była prośba, aby ludzie odmawiali modlitwę wynagradzającą. Jest to prośba do wszystkich  i na wszystkie czasy.

 

            Sanitariuszka Hania

 


31-05-2017 admin

Dodaj komentarz

Redakcja

naszapolska@onet.pl

 

Kontakt

w sprawie administrowania stroną: poczta@ewatylus.pl

Krótko i na temat - Zbigniew Żmigrodzki

Siewcy niepokoju

 

Nasze czasy wyznaczają szczególną rolę dziennikarzom i politykom. I jedni, i drudzy nigdy nie cieszyli się ogólnym uznaniem: wzniecali konflikty i zamieszanie, rozsiewali kłamstwa, wmawiali niestworzone rzeczy. Dzisiaj tak zwani pracownicy mediów w znacznej części służą politykom w podsycaniu wrogości i narzucaniu lewackich poglądów, a zwłaszcza ateizacji; upowszechniają tendencje antyobyczajowe i antymoralne. Istnieją pod tym względem chlubne wyjątki, ale uczciwi dziennikarze i publicyści, tak zresztą, jak i politycy, prześladowani są przez rozpanoszony medialny libertynizm, obrzucani obelgami, eliminowani na różne sposoby. Walka zła z dobrem, jaka toczy się teraz zawzięcie w świecie, znajduje wśród służalczych ludzi mediów użytecznych sojuszników, zdolnych i skłonnych do wszystkiego.

 

***

Dialog, pojednanie, jedność

 

Ustawicznie słyszymy wezwania, aby przystąpić do dialogu i pojednać się, by zapanowała upragniona „jedność”. Są to jednak postulaty nierealne w sytuacji, gdy w świecie toczy się kampania agresywnego ateizmu pod hasłem laicyzacji oraz usunięcia religii i moralności chrześcijańskiej z życia społecznego. Jego przedstawiciele pojmują dialog i pojednanie jako przyjęcie ich przekonań i ustąpienie im pod każdym względem; posługują się kłamstwem, oszczerstwem i pałają nienawiścią. Czy Chrystus jednał się z faryzeuszami albo z kupczącymi w świątyni? Do dialogu nie ma partnerów, słyszy się groźby i obraźliwe wyzwiska, inaczej myślącym zapowiada uwięzienie, udręki, zagładę.. Toczona przez lewactwo wojna ideologiczno – polityczna nie pozostawia miejsca na mówienie o jakiejkolwiek „jedności’. A jeżeli ktoś piętnuje w imieniu Kościoła „swary i spory”, niech powie wyraźnie, kto je wszczyna i kto za nie odpowiada. Inaczej te „szlachetne’’ apele to puste, obłudne mistyfikacje.

 

Polecamy

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis