Sondaż dla rp.pl: co drugi Polak dobrze ocenia działania rządu w związku z wojną

Nasza Polska20 marca, 20226 min

Co drugi Polak w związku z wojną w Ukrainie dobrze ocenia działania rządu, w tym dyplomatyczne, pomoc uchodźcom – wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. Jak podano, 20 proc. respondentów ocenia te działania bardzo dobrze, a 32,2 proc. jako dobre.

Wiceprezes agencji badawczej SW Research Piotr Zimolzak – cytowany przez portal rp.pl – zaznaczył, że częściej bardzo dobrą ocenę przyznają rządowi mężczyźni (23 proc. wobec 17 proc. kobiet), równocześnie częściej oceniając go negatywnie (20 proc. ocen złych wobec 16 proc. wśród kobiet). Kobiety częściej oceniają działania rządu dobrze (36 proc. wobec 28 proc. mężczyzn).

W sondażu SW Research dla rp.pl. zadano pytanie uczestnikom: Jak ocenia Pani/Pan działania polskiego rządu w związku z wojną na Ukrainie (działania dyplomatyczne, pomoc uchodźcom, etc.).

20 proc. respondentów oceniło działania rządu w związku z wojną bardzo dobrze, a 32,2 proc. ankietowanych oceniła jako dobre. Z kolei 24,3 proc. respondentów wystawiło polskiemu rządowi ocenę dostateczną za działania w związku z wojną na Ukrainie. Natomiast 12,2 proc. ankietowanych oceniło działania polskiego rządu źle, a 5,6 proc. ocenia działania polskiego rządu w związku z wojną na Ukrainie bardzo źle. Z sondażu wynika ponadto, że 5,7 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii – podano.

Jak wskazano w badaniu, najwyżej oceniają działania rządu osoby w wieku 18-24 lata (71 proc. ocen dobrych, w tym 22 proc. bardzo dobrych), wobec 3 proc. ocen złych w tej grupie. Najrzadziej pozytywne oceny rząd otrzymuje od osób w wieku 25-34 lata (45 proc., w tym 16 proc. bardzo dobrych). Najwięcej ocen negatywnych jest wśród osób w wieku 25-34 lata (22 proc. ocen złych i bardzo złych) i 50 i więcej lat (21 proc.). Zdecydowanie najlepiej oceniają działania rządu w czasie wojny w Ukrainie osoby z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym – 69 proc., w tym 44 proc. ocen bardzo dobrych.

Najmniej ocen dobrych rząd otrzymuje od osób z wykształceniem wyższym – 43 proc., w tym jedynie 14 proc. ocen bardzo dobrych. Wśród osób z wykształceniem wyższym jest również najwyższy odsetek odpowiedzi negatywnych – 23 proc. ocen złych i bardzo złych, z kolei w grupach z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym oraz zasadniczym zawodowym jest po 10 proc. negatywnych – poinformowano.

Dodano, że ze względu na dochód najwyższe odsetki pozytywnych ocen rządu są w grupach z dochodem do 1000 zł netto miesięcznie oraz 1001-2000 zł (po 61 proc. ocen dobrych i bardzo dobrych). Najwięcej ocen złych i bardzo złych wystawiają osoby o dochodzie 3001-5000 zł oraz 5000 zł i wyższym (po 23 proc.).

„Największe odsetki ocen pozytywnych polityka rządu otrzymuje w miastach do 20 tys. oraz miastach 500 tys. i więcej mieszkańców (59 proc. ocen dobrych i bardzo dobrych), a najmniej w miastach 100-199 tys. mieszkańców (45 proc.). Najwięcej negatywnych ocen jest w miastach 200-499 tys. mieszkańców (28 proc. ocen złych i bardzo złych); w miastach 100-199 tys. aż 35 proc. ocenia działania rządu dostatecznie” – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak.

Badanie przeprowadzono wśród użytkowników panelu online SW Panel 15-16 marca. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. (PAP)

Udostępnij:

Nasza Polska

Leave a Reply

Koszyk