Kandydaci na prezesa IPN mają na złożenie dokumentów czas tylko do północy

Paweł Skutecki19 marca, 202127 min

Kandydaci na prezesa IPN mają czas do piątku do północy na złożenie dokumentów do Kolegium IPN. W przypadku zgłaszania się do konkursu za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu zadecyduje data stempla pocztowego. To oznacza, że zgłoszenia mogą wpływać do Kolegium IPN jeszcze w najbliższych dniach.

Kadencja obecnego prezesa IPN Jarosława Szarka – po pięciu latach kierowania przez niego Instytutem – minie w lipcu.

Prezesa IPN – zgodnie z art. 10 ustawy o IPN – powołuje Sejm za zgodą Senatu, na wniosek Kolegium IPN, które zgłasza kandydata spoza swego grona.

Ogłoszenie o konkursie na prezesa IPN, który przeprowadzi Kolegium IPN, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej IPN. W ogłoszeniu tym wskazano dokumenty, które do 19 marca kandydaci mają złożyć w Kolegium IPN. W związku z tym, że kandydaci na prezesa IPN mogą zgłaszać się do konkursu za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu zadecyduje data stempla pocztowego. To oznacza, że zgłoszenia mogą wpływać do Kolegium IPN jeszcze przez kilka dni, dlatego imiona i nazwiska kandydatów na prezesa IPN nie mogą zostać przedstawione w najbliższym czasie, np. w sobotę.

Pierwszy etap konkursu, który odbędzie się między 6 a 9 kwietnia, polega na sprawdzeniu dokumentów i oświadczeń złożonych przez kandydatów. O dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni najpóźniej do 22 kwietnia. Drugi etap konkursu, czyli publiczne wysłuchanie kandydatów na prezesa IPN, podczas którego zaprezentują oni własną koncepcję funkcjonowania IPN i odpowiedzą na pytania członków IPN, zaplanowano 27 kwietnia.

W okresie obowiązywania stanu epidemii publiczne wysłuchanie kandydatów odbędzie się bez osobistego udziału osób innych niż członkowie Kolegium IPN i kandydaci na prezesa IPN. Transmisja na żywo z przebiegu wysłuchania dla publiczności będzie dostępna na stronie internetowej BIP IPN.

Następnie Kolegium IPN podejmie uchwałę w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko prezesa IPN w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Uchwała ta następnie zostanie skierowana do Sejmu, gdzie kandydata najpierw oceni sejmowa komisja.

Kompetencje prezesa IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu określa ustawa o Instytucie; kandydat na to stanowisko m.in. powinien wyróżniać się wysokimi walorami moralnymi oraz wiedzą przydatną w pracach IPN, w tym znać problematykę ustawy o Instytucie, ale także m.in. przepisów lustracyjnych, dotyczących prokuratury, archiwów, a także grobów i cmentarzy wojennych. Nie musi być historykiem, ale musi posiadać stopień naukowy co najmniej doktora; nie może to być też osoba, która pracowała lub współpracowała z komunistycznymi organami bezpieczeństwa państwa.

Prezes IPN nie może należeć do partii politycznej i związku zawodowego (a jeżeli należy, to taki kandydat musi wyrazić gotowość do rezygnacji z przynależności do nich) ani wykonywać innych zajęć zawodowych z wyjątkiem zajmowania stanowiska profesora szkoły wyższej. Stanowiska prezesa nie można również łączyć z mandatem posła albo senatora. Kandydatem na prezesa IPN – zgodnie z ustawą – nie może być też nikt, kto zasiada w Kolegium IPN.

Instytut Pamięci Narodowej to największa w Polsce instytucja naukowo-archiwalna, która zajmuje się historią Polski w latach 1917-1990.

Misją Instytutu Pamięci Narodowej – jak to określono w preambule ustawy o Instytucie – jest zachowanie pamięci o ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez naród polski w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu, także pamięci o patriotycznych tradycjach zmagań z nazizmem i komunizmem oraz o czynach obywateli na rzecz niepodległości Polski. IPN ma także obowiązek ścigania zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodni wojennych, a także działania na rzecz zadośćuczynienia przez polskie państwo wszystkim tym, którzy zostali pokrzywdzeni przez państwo łamiące prawa człowieka.

W ramach IPN, którego obecnie roczny budżet wynosi ok. 400 mln zł, działają Biuro Badań Historycznych, Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Archiwum IPN, Biuro Lustracyjne, Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa oraz Biuro Edukacji Narodowej. (PAP)

 

 

Udostępnij:

Paweł Skutecki

2 comments

 • ( ˇ෴ˇ )

  19 marca, 2021 at 5:31 pm

  Czy to ta sama Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, która tirami wywoziła archiwa zbrodni wojennych do RFNu? Co to Mularczyk miał ścigać i sądzić sprawców tego eksportu? I co, teraz wywożą archiwa do USA, żydom do utylizacji! A co na to Mularczyk? Bo co Gliński to wiadomo, wypłaca tym żydom granty, żeby nie robili tego za darmo. A Mularczyk głupa pali, tak jak reszta warszawskiego JUDENRATU, że o tym nie wie!

  Reply

  • ( ˇ෴ˇ )

   19 marca, 2021 at 5:35 pm

   Przypomnijmy, że prokuratorzy IPN od 2,5 roku działają wbrew wiceprezesowi, prof. Szwagrzykowi i blokują wyniki analiz genetycznych szczątków Wyklętych, wydobytych przez Profesora.

   Więc może wreszcie prezesem IPNu zostałby jakiś Polak dla odmiany.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk