Zacieśnia się współpraca rządów w Europie

Paweł Skutecki10 grudnia, 20204 min

Przywódcy UE opowiedzieli się na szczycie w Brukseli za wzmocnioną koordynacją w walce z pandemią Covid-19. W przyjętych konkluzjach poparli m.in. wspólne unijne ramy dla szybkich testów antygenowych oraz wzajemne uznawania wyników tych testów. Wezwali też do opracowania krajowych strategii szczepień.

W przyjętych konkluzjach Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła informacje dot. opracowania skutecznych szczepionek przeciwko COVID-19 oraz zawarcie przez Komisję umów zakupu z wyprzedzeniem.

„Jednak pojawienie się szczepionek nie oznacza zakończenia pandemii. Sytuacja epidemiologiczna w Europie pozostaje niepokojąca, mimo że znaczne wysiłki podejmowane przez wszystkich zaczynają przynosić rezultaty. Dlatego musimy kontynuować nasze wysiłki, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa, aby zapobiec dalszym falom infekcji” – napisali przywódcy.

Szefowie rządów i głowy państw zobowiązali się do wzmocnienia koordynacji w walce z pandemią, w szczególności w ramach przygotowań do stopniowego znoszenia ograniczeń i powrotu do normalnego podróżowania, w tym turystyki transgranicznej, gdy sytuacja na to pozwali.

Liderzy wspólnie zgodzili się co do potrzeby lepszego dzielenia się doświadczeniami w walce z pandemią i zwrócili się do Komisji o przedstawienie propozycji zalecenia ws. wspólnych ram dla szybkich testów antygenowych i wzajemnego uznawania wyników testów. Ich zdaniem należy również opracować skoordynowane podejście do świadectw szczepień.

Rada Europejska podkreśliła w konkluzjach znaczenie przygotowań do terminowej dystrybucji szczepionek, w tym opracowania krajowych strategii szczepień, w celu zapewnienia, że szczepionki będą dostępne dla ludzi w UE we właściwym czasie i w skoordynowany sposób. Ich zdaniem ważne jest, aby zapewnić jasne informacje na temat szczepionek i przeciwdziałać dezinformacji.

„Szczepienia należy traktować jako globalne dobro publiczne. UE będzie kontynuować swoje wysiłki, aby przyczynić się do międzynarodowej reakcji na pandemię, w tym za pośrednictwem instrumentu COVAX, który ma zapewnić wszystkim przystępny cenowo i sprawiedliwy dostęp do szczepionek” – czytamy w konkluzjach.

Program COVAX ma na celu przyśpieszenie opracowania i produkcji szczepionek przeciwko COVID19 oraz zapewnienie sprawiedliwego i równego dostępu do szczepionek dla wszystkich krajów na świecie. Jednym z koordynatorów programu jest Światowa Organizacja Zdrowia.

W celu lepszego przewidywania potencjalnych przyszłych pandemii i zarządzania nimi, UE zamierza promować wzmocnienie współpracy międzynarodowej, „w tym poprzez ewentualny międzynarodowy traktat o pandemiach w ramach Światowej Organizacji Zdrowia, która jest w centrum międzynarodowej współpracy w sprawach zdrowia”.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Koszyk