Sejm przeciw możliwości przeprowadzania szczepień przez farmaceutów

Magdalena Targańska10 grudnia, 20205 min

Sejm w czwartek odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o zawodzie farmaceuty m.in. możliwość przeprowadzania szczepień ochronnych przez farmaceutów oraz obowiązek ich ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Sejm odrzucił, zgodnie z rekomendacją sejmowej komisji zdrowia, 7 z 14 poprawek zgłoszonych przez Senat do ustawy o zawodzie farmaceuty. Ustawa określa m.in. zasady wykonywania zawodu farmaceuty, uzyskiwania prawa do jego wykonywania, kwestię szkoleń i doskonalenia zawodowego.

„To bardzo ważny moment, bo farmaceuci jako jedyna grupa zawodowa zaufania publicznego czekała ponad 30 lat na ustawę o własnym zawodzie” – powiedział sprawozdając stanowisko sejmowej Komisji Zdrowia Paweł Rychlik (PiS).

Jednocześnie zwrócił uwagę, że „Senat, jak i opozycja, bardzo uporczywie chcieli przeforsować jedną poprawkę i słowo +uporczywe+, które w tej ustawie jest tym samym, jak zwrot +i czasopisma+ w ustawie z lat 90”.

Mowa tutaj o poprawce nr 10 wprowadzonej do regulacji przez Senat, polegającej na dodaniu wyrazu „uporczywie” w kontekście naruszania samodzielności zawodowej farmaceutów. Senat w uzasadnieniu do tej zmiany wskazał, że „należy zmodyfikować uregulowanie przesłanki dotyczącej zezwolenia na prowadzenie apteki, zapobiegając pochopnym decyzjom na tym polu”.

Przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej w czasie prac nad regulacją zwracali uwagę, że farmaceuta może być ograniczany poleceniem służbowym. Z kolei przedstawiciele sieci aptecznych argumentowali odrzucenie takiej zmiany tym, że należy zagwarantować minimum bezpieczeństwa przedsiębiorcom, którzy funkcjonują na rynku.

Poprawka tę Sejm odrzucił, podobnie jak tę, która dopuszczała możliwość przeprowadzania szczepień ochronnych przez farmaceutów. Posłowie opowiedzieli się także przeciw obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dla tej grupy zawodowej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń opieki farmaceutycznej i usług farmaceutycznych.

Odrzucono też poprawkę, że farmaceuci nie będą mogli odmówić wydania produktu leczniczego do stosowania w antykoncepcji i wyrobu medycznego stosowanego w celu regulacji poczęć.

Ustawa stanowi, że wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia pacjenta oraz ochronę zdrowia publicznego i polega m.in. na sprawowaniu opieki farmaceutycznej, udzielaniu usług farmaceutycznych i wykonywaniu zadań zawodowych.

Opieka farmaceutyczna zdefiniowana została jako świadczenie zdrowotne udzielane przez farmaceutę i stanowiące dokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii.

Opieka medyczna może obejmować m.in. prowadzenie konsultacji farmaceutycznych; wykonywanie przeglądów lekowych wraz z oceną farmakoterapii, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta; opracowywanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej czy wystawianie recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

Usługi farmaceutyczne obejmują m.in.: wydawanie z apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych, sporządzanie produktów leczniczych, przeprowadzanie wywiadu farmaceutycznego, usługi farmacji klinicznej i udzielanie porady farmaceutycznej.(PAP)

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk