Sejmowa komisja oceniła kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd RPO

Magdalena Targańska17 września, 20206 min

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała w czwartek negatywnie wniosek o powołanie Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podczas czwartkowego posiedzenia Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka posłowie wysłuchali wystąpienia kandydatki na RPO, którą poparło 700 organizacji pozarządowych.

„To dla nas dobry znak, że organizacje pozarządowe przychodzą tu, do parlamentu, żądając w pewien sposób egzekucji tego, co powinni robić parlamentarzyści: wypełniać wolę suwerena, wypełniać wolę społeczeństwa” – powiedział Krzysztof Śmieszek (Lewica).

Rudzińska-Bluszcz oświadczyła, że chce być rzecznikiem wszystkich stron. Wskazała na kilka wyzwań strategicznych dla praw i wolności w Polsce w dziedzinach: edukacji, ochrony zdrowia, wsparcia dla seniorów, ochrony środowiska i zmian klimatycznych oraz bezpieczeństwa w internecie. Podkreśliła, że „chciałaby, aby ten urząd – na miarę XXI wieku – był otwarty, a nie odległy siłą swojego autorytetu i powagi”.

Zwróciła uwagę, że 2 mln Polaków żyje na skraju ubóstwa; 700 tys. dzieci między 6 a 18 rokiem musi być objętych programem ochrony przed niedożywieniem. Jak dodała, w zeszłym roku w Polsce było 88 tys. ofiar przemocy; 43 tys. osób rocznie umiera przedwcześnie w związku z zanieczyszczeniem powietrza. Według Rudzińskiej-Bluszcz w 2050 roku w Polsce będzie żyło 40 proc. osób powyżej 60 roku życia, podczas gdy liczba łóżek geriatrycznych w polskich szpitalach wynosi mniej niż tysiąc. Jak zauważyła, 20 proc. polskich gmin nie ma specjalistycznych usług opiekuńczych dla seniorów – a ustawa o osobach starszych ma półtorej strony. Wspomniała również o problemach psychiatrii dziecięcej.

Rudzińska-Bluszcz podkreśliła, że to nie jest wyłączna wina tej czy innej partii, oraz tego czy innego prezydenta. „Takie są dziś brutalne liczby i wyzwania, które przed nami stoją” – powiedziała kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich.

„Nie pozwólmy, wspólnie, by (urząd ten) stał się niepotrzebnie przedmiotem rozgrywek politycznych. Wszyscy możemy sprawić, by był +ziemią niczyją+, miejscem, gdzie schronienie i opiekę znajdują najsłabsi, potrzebujący pomocy” – podkreśliła.

Oświadczyła, że zna Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i wie, jak je poprowadzić. „Chciałabym, żeby ten urząd – na miarę XXI wieku – był otwarty, a nie odległy siłą swojego autorytetu i powagi” – zapowiedział kandydatka.

Rudzińska-Bluszcz podkreśliła, że chce współpracować ze wszystkimi stronami. „Interesuje mnie współdziałanie. W szczególności, chcę prowadzić rozmowę z tymi, którzy służą mieszkańcom Polski – z organizacjami społecznymi, z urzędnikami samorządowymi, z kościołami, ze związkami wyznaniowymi, z aktywistami” – powiedziała.

„Pokażmy dzisiaj, że da się w Polsce coś zrobić inaczej, że da się coś zrobić razem” – zaapelowała do członków komisji Rudzińska-Bluszcz.

W głosowaniu nad jej kandydaturą wzięło udział 22 posłów. Za pozytywną rekomendacją było dziewięciu posłów, przeciw – trzynastu. Nikt nie wstrzymał się od głosu. W konsekwencji Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka negatywnie zaopiniowała wniosek w sprawie powołania na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz.

Kadencja obecnego RPO Adama Bodnara upłynęła 9 września. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich „dotychczasowy Rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika”.

Kandydatury na następcę Bodnara posłowie mogli zgłaszać do 10 sierpnia. Kluby: Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zgłosiły w Sejmie kandydaturę mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz wspartą przez blisko 700 organizacji społecznych. (PAP)

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Koszyk