Prezydencki projekt zmiany konstytucji wpłynął do Sejmu

Magdalena Targańska6 lipca, 20207 min

Prezydencki projekt zmiany konstytucji, wprowadzający zapis, że wykluczona jest adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym w poniedziałek popołudniu wpłynął do Sejmu – poinformowała PAP Kancelaria Sejmu RP.

Złożenie projektu zmiany konstytucji, aby wprost zapisane w niej było, że wykluczone jest przysposobienie dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym Andrzej Duda zapowiedział w sobotę w Szczawnie-Zdroju (Dolnośląskie). W poniedziałek przed południem prezydent podpisał projekt i zapowiedział, że jeszcze tego samego dnia trafi on do laski marszałkowskiej.

Prezydent podkreślił po podpisaniu projektu, że to niewielka zmiana w polskiej konstytucji. „Wprowadzenie tam podstawowych przepisów, fundamentalnych przepisów występujących w Kodeksie rodzinnym, a dotyczących przysposobienia, z pewną modyfikacją dodatkową” – powiedział. „Przede wszystkim zgodnie z tym zapisem, który proponuję w polskiej konstytucji, przysposobić można wyłącznie osobę małoletnią i wyłącznie dla jej dobra, tak, jak to do tej pory jest przewidziane, ale teraz ten zapis będzie miał rangę konstytucyjną” – zaznaczył Duda.

„Po drugie przysposobić razem może wyłącznie małżeństwo, które jest w polskiej konstytucji zdefiniowane w artykule 18., czyli jest to związek kobiety i mężczyzny. A po trzecie wreszcie to, co dodane, że nie może przysposobić małoletniego, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci” – mówił Duda.

Jak dodał, oznacza to, że „gdy mamy do czynienia ze związkiem faktycznym – a wiemy, że takie występują, bo takie jest życie – to wówczas sąd i inne organy będą miały obowiązek sprawdzenia, czy osoba, która chce dokonać adopcji jednoosobowo, rzeczywiście w takim wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci pozostaje czy nie”.

Podkreślił, że projekt w żadnym aspekcie nie dotyczy rodzicielstwa biologicznego”. „Jeżeli chodzi o rodziców biologicznych jest art. 48 konstytucji, który mówi, że rodzice mają prawo do wychowani dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami i ja w tę kwestię absolutnie nie wnikam; ten projekt tej sprawy nie dotyka” – podkreślił prezydent.

Jak zaznaczył, „projekt nie mówi o związkach tylko o sytuacji faktycznej, w której dwie osoby tej samej płci pozostają we wspólnym pożyciu”. Zaznaczył, że jest to sytuacja „prawnie zdefiniowana, znana w orzecznictwie Sądu Najwyższego od wielu lat”. „Nie jest to więc żadne istotne novum w polskim systemie prawnym, ale jestem przekonany, że właśnie dzięki temu zapisowi bezpieczeństwo dzieci i troska o dobro dziecka będzie w dużo większym stopniu realizowana” – dodał prezydent.

Wyraził nadzieję, że propozycja zmiany konstytucji wprowadzająca zapis o wykluczeniu adopcji dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym zostanie poparta przez PSL, część PO, a także konfederacji.

Projekt zmian w konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub prezydent. Pierwsze czytanie projektu może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia projektu Sejmowi. Jeśli zmiana dotyczy rozdziałów I, II (Wolności, Prawa i obowiązki człowieka i obywatela, w którym znajdują się zapisy dotyczące dzieci) oraz XII (Zmiana konstytucji) uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej konstytucję może odbyć się nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po pierwszym czytaniu projektu.

Zmiana konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat. Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. (PAP)

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Koszyk