Prezydent przedstawił Eko-Kartę, czyli deklarację wsparcia inicjatyw ekologicznych

Magdalena Targańska3 lipca, 20206 min

Prezydent Andrzej Duda przedstawiał w piątek Eko-Kartę będącą – jak mówił – deklaracją jego zdecydowanego wsparcia dla inicjatyw na rzecz czystego powietrza, energii odnawialnej, efektywnego wykorzystywania zasobów wody, właściwej gospodarki odpadami i zwiększenia nakładów na edukację ekologiczną.

Prezydent odwiedził w piątek po południu w Jakuszycach placu budowy Dolnośląskiego Centrum Sportu, gdzie przedstawił „Eko-Kartę” zawierającą propozycje dla Polaków dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

„To jest deklaracja mojego zdecydowanego wsparcia dla inicjatyw już rozpoczętych i tych przyszłych na rzecz czystego powietrza, rozwoju źródeł energii odnawialnej, efektywnego wykorzystywania zasobów wody, ochrony przyrody i właściwej gospodarki odpadami, a także obietnica podejmowania kolejnych działań na rzecz zwiększenia nakładów na edukację ekologiczną i promocję tych wartości wśród dzieci i młodzieży” – powiedział Andrzej Duda.

Wskazywał, że już dziś wdrażany jest „cały szereg programów o charakterze ekologicznym, mających chronić powietrze i klimat”. „Mamy nadzieję, że co najwyżej do 2035 roku połowa produkowanej energii elektrycznej to będzie energia produkowana ze źródeł odnawialnych, tak zwana zielona energia. To będzie energia pochodząca z fotowoltaiki, z ferm wiatrowych, a także ze wszystkich innych zielonych źródeł, jakie tylko będziemy mogli wykorzystać” – powiedział prezydent.

Jak zaznaczył, chodzi też o realizację przyjętych dwa lata temu założeń nowego miksu energetycznego dla Polski. Wskazał też na programy: „Czyste powietrze” – zakładający termomodernizację budynków i wymianę palenisk; „Twój Prąd”, czyli dofinasowanie instalacji paneli fotowoltaicznych; „Miasto z klimatem” i „Dom z klimatem”, czyli tworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej, gdzie jest więcej zieleni i zbiorników wodnych.

„Chcemy by życie w mieści było przyjemniejsze, by nie było ogromnych betonowych powierzchni. Chcemy, aby była zieleń, aby były warunki do wypoczynku, rekreacji” – mówił.

Prezydent podkreślił też, że ważna dla niego jest komunikacja miejska, która nie emituje zanieczyszczeń, oparta na elektromobilności i „promowanie wszystkich tych rozwiązań, które powodują, że powietrze w mieście się poprawia”.

Wśród innych programów dotyczących ekologii, które wspiera, wymienił Zieloną energię, program „Twój prąd”, program farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim i innych źródeł zielonej energii, nadzór nad gospodarką odpadami, wsparcie parków narodowych i ochronę zasobów wody – czyli program małej, średniej i wielkiej retencji.

Prezydent zaznaczył, że jego zdaniem cel, który w perspektywie lat jest dla Polski do osiągnięcia w ten sposób, to odzyskiwanie do 15 proc. wody. „Temu właśni służy program, małej, średniej i wielkiej retencji, a także zachęcanie do tego, by tworzyć, małe przydomowe rezerwuary wody przy budynkach mieszkalny, zbierać wodę, także wodę pochodzącą z deszczu” – mówił prezydent podkreślają, że w ostatnich latach Polska ma problem z suszą.

„Te wszystkie programy są wspierane przez rząd i będą tworzone w tym zakresie nowe. Ja wspieram te programy i będę je wspierał, uważam to za bardzo dobry kierunek, chciałbym byśmy tego typu rozwój w kraju nadal aktywnie realizowali” – oświadczył.(PAP)

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Koszyk