Naukowcy rekomendują poluzowanie części obostrzeń w związku z COVID-19

Karol Kwiatkowski13 kwietnia, 20205 min

Częściowe wznowienie nauki w szkołach, stosowanie maseczek ochronnych i aplikacja do monitorowania zakażonych – to niektóre z opublikowanych w poniedziałek rekomendacji niemieckiej Narodowej Akademii Nauk Leopoldina, dotyczących zniesienia części obostrzeń, wprowadzonych na czas pandemii.

(PAP/EPA)

Zespół Leopoldiny zaleca, aby “stopniowo i jak najszybciej” otworzyć w Niemczech szkoły podstawowe i ponadpodstawowe I stopnia (np. gimnazja). Klasy powinny zostać zmniejszone do grup po 15 uczniów, żeby utrzymać wymóg zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy uczniami.

Naukowcy rekomendują “skoncentrowanie się na podstawowych przedmiotach”, takich jak język niemiecki i matematyka. Uczniowie powinni podczas zajęć zasłaniać usta i nos maseczką lub innym materiałem.

Wyższe roczniki w szkołach ponadpodstawowych oraz uczelnie wyższe powinny skoncentrować się na nauczaniu zdalnym i w ten sposób dokończyć semestr letni. Jednocześnie eksperci zalecają, aby nie rezygnować z przeprowadzenia egzaminów końcowych, np. matur.

Opieka w żłobkach i przedszkolach powinna zostać wznowiona “tylko w bardzo ograniczonym zakresie”, “ponieważ mniejsze dzieci nie umieją przestrzegać zasad dotyczących odległości i środków ochronnych, a jednocześnie mogą przenosić infekcje” – napisali naukowcy z Leopoldiny.

Eksperci opowiadają się za wprowadzeniem obowiązku stosowania maseczek w transporcie publicznym oraz “wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest zachowanie odstępu 2 metrów”. Leopoldina proponuje niemieckim kolejom wprowadzenie nowego systemu rezerwacji, który umożliwi utrzymanie odpowiedniego dystansu pomiędzy pasażerami.

Tam, gdzie to możliwe, zakłady pracy powinny tworzyć możliwość pracy zdalnej. Praca w biurach powinna zostać zorganizowana w trybie zmianowym, aby umożliwić utrzymanie odpowiedniego dystansu pomiędzy stanowiskami pracy. Przy zachowaniu wszystkich odpowiednim zasad dot. dystansu i higieny, naukowcy sugerują możliwość stopniowego wznawiania działalności handlu, hoteli, restauracji, ale i wydarzeń kulturalnych oraz sportowych.

Eksperci stawiają trzy główne warunki, które muszą zostać spełnione na terenie Niemiec, aby wprowadzać jakiekolwiek z zaproponowanych rozwiązań. Liczba nowych infekcji musi utrzymywać się na stabilnym niskim poziomie, muszą być przestrzegane odpowiednie zasady higieny, a dla pacjentów z koronawirusem musi zostać utworzona “rezerwa” w systemie zdrowia, która pozwoli na ich przyjęcie, a jednocześnie nie zakłóci normalnego trybu działania placówek medycznych.

Rekomendacje Leopoldiny zawierają także postulat użycia aplikacji mobilnej do monitorowania zainfekowanych koronawirusem i osób, które miały z nimi kontakt. Naukowcy podkreślają, że potencjalny użytkownik musi wyrazić zgodę na użycie aplikacji, która będzie przesyłała dane geolokalizacyjne do odpowiednich instytucji.

Podczas konferencji prasowej w czwartek 9 kwietnia niemiecka kanclerz Angela Merkel powiedziała, że wyniki badań niemieckiej Narodowej Akademii Nauki będą “bardzo ważnym” impulsem do podjęcia politycznych decyzji w sprawie złagodzenia obostrzeń, które obowiązują na terenie RFN w celu spowolnienia dynamiki pandemii COVID-19. Kanclerz i premierzy niemieckich landów będą na ten temat rozmawiać w środę.

Z Lipska Łukasz Grajewski (PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk