Policja chowa się za… RODO

Paweł Skutecki13 kwietnia, 20206 min

Internet został zalany filmikami pokazującymi interwencje policjantów, które nie mają zbyt wiele wspólnego z poszanowaniem prawa. Wulgarne odzywki i nieadekwatne do okoliczności stosowanie przymusu bezpośredniego wywołują wśród oglądających skrajne reakcje. Policja twierdzi, że te filmiki są wyjęte z kontekstu, a zachowanie policjantów było właściwe. Publikującym i komentującym policja grozi procesami. 

Jeden z najgłośniejszych filmików dotyczył interwencji wobec kobiety przy ul. Sikorskiego w Olsztynie. Do tego wydarzenia odniósł się oficer prasowy KMP w Olsztynie podkomisarz Rafał Prokopczyk: „22-latka nie poinformowała policjantów o celu przetwarzania tych danych (art. 13 RODO). Stanowisko w tym zakresie podzielił Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku C-345-17 z dnia 14 lutego 2019 roku, który w treści zawarł wskazanie, że „przetwarzaniem danych osobowych jest także nagrywanie policjantów podczas wykonywania przez nich czynności służbowych (przyjmowania zeznań) oraz późniejsze opublikowanie nagrania w Internecie — bo zarejestrowany przez kamerę obraz i dźwięk pozwala ustalić tożsamość tych osób, przez co stanowi on dane osobowe”.

Informujemy również, że osoby, które w swoich komentarzach zawierają groźby karalne wobec innych osób, bądź będą nakłaniały do popełnienia przestępstwa, muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną takiego zachowania – podkom. Rafał Prokopczyk.

Nie jest trudno dotrzeć do przytaczanego przez niego wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Można znaleźć go tutaj. Trybunał rozpatrywał sprawę Łotysza – Sergejsa Buividsa – który nagrał i opublikował składanie swoich zeznań przed Daty valsts inspekcija. Po przejściu procedury sądowej w swoim kraju Łotysz zwrócił się do Trybunału o rozstrzygnięcie sporu. 

Zacytujmy orzeczenie Trybunału w całości, żeby Czytelnicy mogli sami zdecydować, czy polska policja właściwie je interpretuje: 

Z powyższych względów Trybunał (druga izba) orzeka, co następuje:

1)      Artykuł 3 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych należy interpretować w ten sposób, że zakresem stosowania tej dyrektywy jest objęte nagranie na wideo policjantów na komisariacie policji w chwili przyjmowania przez nich zeznań oraz opublikowanie tak nagranego wideo na stronie internetowej zawierającej materiały wideo, na której użytkownicy mogą zamieszczać, odtwarzać i rozpowszechniać nagrania wideo.

2)      Artykuł 9 dyrektywy 95/46 należy interpretować w ten sposób, że okoliczności faktyczne takie jak te rozpatrywane w postępowaniu głównym, to znaczy nagranie na wideo policjantów na komisariacie policji w chwili przyjmowania przez nich zeznań oraz opublikowanie tak nagranego wideo na stronie internetowej zawierającej materiały wideo, na której użytkownicy mogą zamieszczać, odtwarzać i rozpowszechniać nagrania wideo, może stanowić przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach dziennikarskich w rozumieniu tego przepisu, o ile ze wspomnianego nagrania wideo wynika, że wyłącznym celem jego zarejestrowania i opublikowania jest publiczne rozpowszechnienie informacji, opinii lub myśli, czego zbadanie należy do sądu odsyłającego.

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Koszyk