Adam Mazurek

Adam Mazurek – nauczyciel, działacz społeczny.