Nowe rozwiązania dla nauczycieli i pracowników państwowej sfery budżetowej przyjęte przez Radę Ministrów

Magdalena Targańska9 czerwca, 20236 min

Premier Mateusz Morawiecki, wraz z minister finansów Magdaleną Rzeczkowską, przedstawił zmiany, które Rada Ministrów przyjęła w tegorocznym budżecie. Przeznaczone zostaną dodatkowe środki dla nauczycieli, pracowników państwowej sfery budżetowej i samorządów. To wynik m.in. podpisanego w tym tygodniu porozumienia z NSZZ „Solidarność”.

Wsparcie finansowe dla nauczycieli i pracowników „budżetówki”

Jeszcze w tym roku nauczyciele otrzymają dodatek z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. 1125 zł trafi do nauczycieli zatrudnionych:

  • w szkole lub placówce;
  • w przedszkolu;
  • przy innej formie wychowania przedszkolnego.

Dodatkowe środki zostaną również przeznaczone dla pracowników tzw. „budżetówki”, czyli państwowej sfery budżetowej. Otrzymają w 2023 r. jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie. Powstanie także fundusz motywacyjny, z którego pracownicy będą mogli otrzymać jednorazowy dodatek w 2023 r.

– Dzisiejsze rozwiązania są ukłonem za zaangażowanie w skuteczny sposób, pokonywanie kryzysów dla wszystkich ludzi pracujących, dla całej klasy średniej, bo nasz cel pozostaje niezmienny: Polska równych szans – podkreślił szef polskiego rządu.

Większe środki na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych

Podstawą do finansowania zakładowych funduszy świadczeń socjalnych i funduszy socjalnych jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w Polsce. Aktualnie punktem odniesienia jest drugie półroczne 2019 r. Zmiana przepisów sprawia, że od 1 lipca 2023 r. będzie to drugie półroczne 2021 r. To wzrost z 4434,58 zł do 5104,90 zł, czyli o 15,2%.

Środki te pracodawca przeznacza na działalność socjalną dla pracowników. Korzystają z nich nauczyciele, pracownicy państwowej sfery budżetowej oraz emeryci i renciści ze służb mundurowych. W ramach funduszy można skorzystać z:

  • dofinansowania do wypoczynku dla pracowników;
  • pożyczki na preferencyjnych warunkach;
  • zapomogi w trudnych sytuacjach życiowych.

Przełomowe rozwiązania dla pracowników

Te zmiany są odpowiedzią na podpisane w tym tygodniu porozumienie między rządem a NZSS „Solidarność”. Wśród zawartych w nim rozwiązań dla pracowników są m.in. takie jak:

  • uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych;
  • dodatkowe środki dla pracowników;
  • korzystniejsze finansowo obliczanie minimalnego wynagrodzenia.

Dodatkowe środki dla samorządów

Wspieramy samorządy w realizacji ich działań. W 2023 r. otrzymają dodatkowo ponad 14 mld zł. Te środki będą stanowiły uzupełnienie subwencji ogólnej.

– 14 miliardów złotych dla samorządów, drodzy samorządowcy, ma służyć przede wszystkim temu, aby uzupełnić wydatki bieżące – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. –  Jeżeli ktoś z tym ma mniejsze problemy lub nie ma problemów, to ma możliwość przeznaczenia środków, które będą przypadały na daną jednostkę samorządu terytorialnego na inwestycje.

Więcej na rolnictwo i obronność

Szef polskiego rządu podkreślił także istotne zmiany w obszarze wspierania rolnictwa i obronności.

– Staramy się poprzez te zmiany w ustawie budżetowej zabezpieczyć środki, zarówno związane z trudnościami na rynkach rolnych, z koniecznością utworzenia korytarzy solidarnościowych, które zrobiliśmy, zapewnieniem wyższych cen skupu niż te, które aktualnie obowiązują na rynku, na giełdzie MATIF, czyli także to, co wcześniej obiecaliśmy – podsumował Prezes Rady Ministrów.

 

Źródło: KPRM

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk