Prezydent RP określił główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP

Magdalena Targańska31 marca, 20234 min

Podczas wizyty w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie określenia „Głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025–2039”. 

Jak podkreślił Prezydent RP, to dokument niezwykle ważny. – Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP na piętnaście lat od 2025 roku to czas, który – patrząc na dzisiejszą sytuację – ma z pewnością charakter przełomowy dla przyszłości polskiego państwa – zaznaczył.

– Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych w ogromnym stopniu będą oparte na dotychczasowym fundamencie wojsk lądowych, wojsk powietrznych i wojsk morskich, tak jak wygląda to w naszym wojsku od dziesięcioleci. Ale do tego dochodzą nowe komponenty m.in. wojska cyberprzestrzeni, a więc wyzwania, jakie stawiają przed nami wymagania współczesności – dodał Andrzej Duda.

Przed podpisaniem dokumentu Prezydent RP obserwował strzelanie bojowe czołgów K2 Black Panther i samobieżnych armatohaubic K9 Thunder na wyposażeniu 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka.

– To, co Państwo dziś widzieliście, zarówno czołgi K2, jak i armatohaubice K9, jak i to wszystko, z czym będziemy jeszcze w najbliższej przyszłości mieli do czynienia, jeśli chodzi o modernizację polskich sił zbrojnych, to jest właśnie realizacja dotychczasowych głównych kierunków sił zbrojnych, teraz wsparta doświadczeniem wynikającym z obserwacji tego, co dzieje się dziś na Ukrainie – podkreślił Andrzej Duda.

„Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025–2039” mają charakter niejawny, a ich podstawą są m.in. wytyczne zawarte w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP. Dokument określa priorytety rozwoju sił zbrojnych w 15–letnim cyklu planowania.

Dokument – aktualizowany i wydawany co cztery lata – określa wymagania dotyczące podnoszenia zdolności operacyjnych wojska we wszystkich domenach operacyjnych: lądowej, powietrznej, morskiej, cybernetycznej i kosmicznej – pod względem dowodzenia, rozpoznania, rażenia, przetrwania i ochrony wojsk, zabezpieczenia logistycznego, organizacji, uzupełnień i mobilizacji oraz szkolenia.

Wydane przez Prezydenta główne kierunki są podstawą prac nad programowaniem rozwoju sił zbrojnych; ich rozwinięciem będą opracowane przez MON i przyjęte w uchwale Rady Ministrów Szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2025–2039. Kolejnym etapem będzie wydanie przez ministra obrony programu rozwoju sił zbrojnych, który stanie się podstawą planu modernizacji technicznej.

Źródło: prezydent.pl

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk