Soloch: Główne kierunki rozwoju wojska będą uwzględniały wydarzenia na Ukrainie

Magdalena Targańska31 marca, 20234 min

Główne kierunki rozwoju polskich sił zbrojnych, które w piątek wyda Prezydent Andrzej Duda, będą uwzględniały wnioski z wydarzenia na Ukrainie i sytuacji na całym świecie – powiedział w piątek Doradca Prezydenta, były Szef BBN Paweł Soloch w Programie Trzecim Polskiego Radia.

Paweł Soloch został zapytany w piątek w Programie Trzecim Polskiego Radia o zapowiedź Szefa BBN Jacka Siewiery, że Prezydent Andrzej Duda zaprezentuje główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2025-39. Według b. szefa BBN większość tego dokumentu nie zostanie upubliczniona. – To, co opinia publiczna dostanie do wiadomości, to będą zarysowane ogólne tendencje – zaznaczył.– Na pewno te główne kierunki będą uwzględniały to, co wydarzyło się w ciągu ostatniego roku – czyli agresję rosyjską przeciw Ukrainie i wnioski z niej płynące, ale także ogólne tendencje na świecie, związane z jednej strony z rozwojem nowych technologii, a z drugiej strony z tym, że coraz więcej państw ma świadomość – my również – że jeśli chodzi o uzbrojenie, to na ile jest to możliwe musimy być samowystarczalni – dodał Paweł Soloch.

Jak wskazał, chodzi tu o krajowe zdolności produkcyjne w zakresie broni czy amunicji. – Zapotrzebowanie na broń i amunicję do tej broni wzrosło niepomiernie, i to na pewno te główne kierunki będą uwzględniały – dodał.

Prezydent RP, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, określa w drodze postanowienia, na wniosek Ministra Obrony, Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa. Dokument ma charakter niejawny, a jego podstawą są m.in. wytyczne zawarte w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.

Główne kierunki określają priorytety rozwoju sił zbrojnych w 15–letnim cyklu planowania. Dokument, aktualizowany i wydawany co cztery lata, określa wymagania dotyczące podnoszenia zdolności operacyjnych wojska we wszystkich domenach operacyjnych – lądowej, powietrznej, morskiej, cybernetycznej i kosmicznej – pod względem dowodzenia, rozpoznania, rażenia, przetrwania i ochrony wojsk, zabezpieczenia logistycznego, organizacji, uzupełnień i mobilizacji oraz szkolenia.

Wydane przez Prezydenta główne kierunki są podstawą prac nad programowaniem rozwoju sił zbrojnych; ich rozwinięciem będą opracowane przez MON i przyjęte w uchwale Rady Ministrów Szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2025–2039. Kolejnym etapem będzie wydanie przez Ministra Obrony programu rozwoju sił zbrojnych, który stanie się podstawą planu modernizacji technicznej.(PAP)

Źródło: prezydent.pl

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk