Otwarcie nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 – dla Polski prawie 350 mld zł

Karol Kwiatkowski8 lutego, 20238 min

Na Zamku Królewskim w Warszawie premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w inauguracji nowego rozdania środków europejskich na lata 2021-2027. Dla naszego kraju przewidziane jest 76 mld euro, czyli prawie 350 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na ochronę zdrowia, infrastrukturę, poprawę klimatu czy zwiększenie konkurencyjności naszej gospodarki. Pierwsze zaliczki z nowego budżetu UE zostały już wypłacone – do Polski trafiło dotychczas ok. 5,2 mld zł.

Polska liderem nowych środków z UE

W unijnej perspektywie finansowej 2021-2027 Polska będzie największym beneficjentem polityki spójności spośród wszystkich państw UE. Środki w wysokości 76 mld euro zostały wynegocjowane przez premiera Mateusza Morawieckiego na szczycie UE 17-21 lipca 2020 r.

Polska otrzymuje już pieniądze z nowego rozdania finansowego UE. Do naszego kraju wpłynęły pierwsze zaliczki na realizację wszystkich programów krajowych i regionalnych na łączną kwotę ok. 1,11 mld euro, czyli ok. 5,2 mld zł.

–  Nowe środki dla Polski są już aktywne. Już wpływają do Polski pierwsze zaliczki. Wpłynęło już około 5 miliardów złotych, z tego 3 miliardy na różne programy centralne i około 2 miliardów na programy regionalne. Powiedzmy sobie to wprost: środki unijne cały czas, szerokim strumieniem, płyną do Polski – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Inwestycje w zrównoważony rozwój

– Co to oznacza w praktyce, że Polska jest największym beneficjentem Funduszu Spójności? Oznacza to więcej inwestycji. Więcej inwestycji we wszystkich samorządach. I to tych bliskich inwestycji, widocznych gołym okiem, tych które są najbardziej potrzebne ludziom – podkreślił szef rządu podczas wystąpienia na Zamku Królewskim.

Dzięki unijnym funduszom, ale również z bezprecedensowym udziałem pieniędzy z budżetu państwa, w ciągu ostatnich lat intensywnie zmienił się obraz polskich miast, miasteczek i gmin.

– Dążymy do zrównoważonego, równomiernego rozwoju. Koniec z nierównościami. Polska musi się rozwijać solidarnie.– powiedział premier Mateusz Morawiecki – Polska sprawiedliwa i nowoczesna. Przyjazna do życia i innowacyjna, odporna na kryzysy i niezależna gospodarczo. Taką ojczyznę budujemy – podsumował.

Na co pójdą środki z UE?

Z nowego budżetu UE będziemy mogli korzystać wszyscy – polskie firmy, samorządy, organizacje i obywatele. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na ochronę zdrowia, infrastrukturę, poprawę klimatu czy zwiększenie konkurencyjności naszej gospodarki. W ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 dla Polski przewidziano m.in. 8 programów krajowych.

 • Największy program to Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS), na który przeznaczymy 111 mld zł. Będzie to m.in.:
  • budowa lub modernizacja 2,8 tys. km sieci kanalizacyjnych oraz 668 km sieci wodociągowych;
  • budowa, przebudowa lub modernizacja blisko 228 km linii tramwajowych i metra;
  • budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja ponad 1,19 tys. km linii kolejowych;
  • budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja ponad 700 km dróg;
  • wsparcie 2 480 podmiotów wykonujących działalność leczniczą (podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i psychiatria) oraz działających w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego;
  • wsparcie 91 obiektów kulturalnych i turystycznych.
 • W ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) zainwestujemy 36 mld zł w projekty badawczo-rozwojowe, innowacyjne i zwiększające konkurencyjność naszej gospodarki. Z programu FENG skorzystać może 17,6 tys. przedsiębiorstw. Utworzonych może zostać także 14,5 tys. miejsc pracy.
 • Prawie 19 mld zł zasili program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Środki przeznaczymy na wsparcie pracowników i pracodawców na zmieniającym się rynku pracy, edukację, zdrowie, opiekę nad dziećmi i większą dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wsparcie z programu FERS przewiduje m.in.:
  • udzielenie 6,9 tys. pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  • przyznanie ponad 16 tys. pożyczek na podnoszenie kompetencji osób dorosłych z możliwością częściowego umorzenia;
  • objęcie kształceniem i szkoleniem podyplomowym 140,7 tys. przedstawicieli różnych zawodów medycznych.
 • Podróż w cyfrową przyszłość przyspieszy program Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC). 9 mld zł z tego programu poszerzy dostęp do ultraszybkiego internetu oraz zaawansowanych e-usług. To szansa dla:
  • 140 tys. przedsiębiorstw;
  • 700 tys. gospodarstw domowych.
 • Odrębny program z budżetem 12 mld zł dedykowany będzie wschodnim regionom naszego kraju. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej zapewnią rozwój biznesu, ochronę środowiska, najnowocześniejszy transport, rozbudowę połączeń i rozwój turystyki.
Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk