Maląg: zdecydowaliśmy o zniesieniu ułatwień w dostępie Rosjan do polskiego rynku pracy

Karol Kwiatkowski30 września, 20225 min

W obliczu ryzyka migracyjnego z Rosji, ale też biorąc pod uwagę działania zbrojne tego kraju w Ukrainie i rosnące obawy przed rosyjskim atakiem hybrydowym w Polsce, zdecydowaliśmy się na zniesienie ułatwień w dostępie Rosjan do polskiego rynku pracy – poinformowała PAP minister rodziny Marlena Maląg.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w piątek dwa projekty rozporządzeń, które zakładają usunięcie Federacji Rosyjskiej z listy państw, których obywatele mogą korzystać z uproszczonych zasad w ubieganiu się o zezwolenie na pracę.

„W obliczu ryzyka migracyjnego z Rosji, ale też biorąc pod uwagę działania zbrojne tego kraju w Ukrainie i rosnące obawy przed rosyjskim atakiem hybrydowym w naszym kraju, zdecydowaliśmy się na to, by znieść ułatwienia w dostępie Rosjan do polskiego rynku pracy” – przekazała w piątek PAP minister Maląg.

W tym celu – jak dodała – rząd chce wprowadzić zmiany w odpowiednich rozporządzeniach.

„Zezwolenia na pracę sezonową na zasadach preferencyjnych nie będą już wydawane obywatelom Rosji. Nie będzie ich też dotyczyć uproszczona procedura oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi” – wyjaśniła szefowa MRiPS.

Zaznaczyła, że obywatele Rosji, którzy już są w Polsce, będą mogli skorzystać z zezwoleń na pracę i z zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w pełnej procedurze, czyli po uzyskaniu informacji od starosty na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy, tak jak obywatele innych państw.

„Przypomnę tylko, że premierzy Polski, Estonii, Litwy i Łotwy wypracowali wspólne podejście dotyczące możliwości podróżowania dla obywateli Rosji. Efektem tego są przepisy wprowadzone przez MSWiA, w myśl których Rosjanie nie mogą wjechać do Polski przez granicę zewnętrzną w celach gospodarczych, sportowych, turystycznych czy kulturalnych. Ograniczona została także możliwość wjazdu przez lotnicze i morskie przejścia graniczne” – wskazała minister Maląg.

W uzasadnieniu do projektów rozporządzeń podkreślono, że ostatnie działania Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy powodują wzrost ryzyka związanego z migracją Rosjan.

Jak dodano, przemawia to za zniesieniem ułatwień w dostępie do rynku pracy dla obywateli Federacji Rosyjskiej i stosowaniem wobec nich ogólnych zasad dostępu cudzoziemców do rynku pracy.

W tym celu w projekcie przewidziano usunięcie Federacji Rosyjskiej z listy państw, dla których obywateli zezwolenia na pracę sezonową wydawane są na zasadach preferencyjnych i których może dotyczyć uproszczona procedura oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. W projekcie wskazano, że krótkie vacatio legis wynika z konieczności natychmiastowego wprowadzenia zmian z uwagi na już wprowadzone ograniczenia w zakresie przekraczania granic przez obywateli Federacji Rosyjskiej.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk