Minister spraw zagranicznych: przyjęte przez UE sankcje to dobry krok

Magdalena Targańska21 lipca, 20224 min

Przyjęte przez UE sankcje indywidualne obejmują m.in. Fundację Russkij Mir i Rossotrudniczestwo, które szerzą rosyjską propagandę; to dobry krok na rzecz przeciwdziałania opartemu na dezinformacji szkodliwemu oddziaływaniu Rosji na Unię – uważa minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej (w ramach Rady UE) przyjęły w czwartek kolejny – siódmy – pakiet sankcji przeciwko Rosji w związku z jej agresją na Ukrainę. Obejmuje on m.in. zakaz importu rosyjskiego złota, w tym biżuterii.

„Przyjęte przez Unię Europejską sankcje indywidualne obejmują m.in. Fundację Russkij Mir i Rossotrudniczestwo, które szerzą rosyjską propagandę oraz ideologię stanowiącą usprawiedliwienie dla bestialskiej agresji Rosji przeciw Ukrainie” – napisał szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau na Twitterze.

Jak podkreślił minister SZ, „to dobry krok na rzecz przeciwdziałania opartemu na dezinformacji szkodliwemu oddziaływaniu Rosji na Unię Europejską”.

Zaakceptowany przez państwa UE pakiet wprowadza „zakaz zakupu, importu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, złota, jeśli pochodzi ono z Rosji i zostało wywiezione z Rosji do UE lub do dowolnego kraju trzeciego”. Zakaz ten obejmuje również biżuterię.

Pakiet rozszerza także listę kontrolowanych produktów, które mogą przyczynić się do militarnego i technologicznego wzmocnienia Rosji lub rozwoju jej sektora obronnego i bezpieczeństwa, wzmacniając tym samym kontrolę eksportu w zakresie podwójnego zastosowania i zaawansowanej technologii.

UE wprowadza również szereg wyjaśnień do istniejących środków, na przykład w dziedzinie zamówień publicznych, lotnictwa i wymiaru sprawiedliwości.

Mając na celu uniknięcie ewentualnych negatywnych konsekwencji dla bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego na świecie, UE postanowiła rozszerzyć wyłączenia spod zakazu zawierania transakcji z niektórymi podmiotami państwowymi w zakresie handlu produktami rolnymi i transportem ropy do krajów trzecich. Rada UE podkreśliła, że unika wszelkich środków, które mogą prowadzić do braku bezpieczeństwa żywnościowego na świecie.(PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Koszyk