Niedzielski: kredyty na studia medyczne to jeden z elementów zwiększania kadr

Nasza Polska13 lipca, 20228 min

Jednym z głównych problemów, z jakimi boryka się system opieki zdrowotnej, jest brak specjalistów. Kredyty na studia medyczne to jeden ze sposobów na zwiększanie kadr – powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, uruchomiło Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. Preferencyjnych kredytów od 18 lipca 2022 r. udzielać będzie Bank Pekao S.A.

O kredyt na studia medyczne mogą ubiegać się studenci płatnych kierunków lekarskich na polskich uczelniach wyższych, którzy pobierają naukę w języku polskim. Kredyt uzyskają również ci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2022/2023. Na kredyt – w wysokości 20 tys. zł na semestr – mogą liczyć ci, którzy złożą wniosek na nadchodzący rok akademicki i kolejne lata. Jeśli student chce skredytować opłaty, które poniósł za poprzedni rok akademicki 2021/2022, może otrzymać 18 tys. zł na semestr i stawka ta będzie obowiązywać go do końca studiów.

„Rozwiązanie, które dzisiaj proponujemy, wpisuje się w całą gamę instrumentów, które w ostatnich latach przygotowaliśmy pod kątem zwiększenia kadry lekarskiej w Polsce” – zaznaczył podczas konferencji minister Niedzielski. Przyznał, że jednym z głównych problemów, z jakim boryka się system opieki zdrowotnej, jest brak specjalistów.

„Od kilku lat konsekwentnie realizujemy politykę zwiększania liczby studentów m.in. na kierunkach lekarskich. Warto powiedzieć, że w tym roku, w porównaniu z rokiem 2015, mamy o ponad 8 tys. więcej studiujących potencjalnych lekarzy” – podał szef MZ. Jeśli chodzi o nabory na pierwszy rok to, jak dodał, w porównaniu z 2015 r. liczbę studentów zwiększono o ponad 3 tys.

Zaznaczył, że nie jest to jedyne rozwiązanie, bo kształcenie medyków jest procesem długoterminowym. „Nie możemy czekać. Proponujemy inne rozwiązania. Wśród innych rozwiązań chcę przede wszystkim wymienić regulacje płacowe. Od lipca będzie ogromna podwyżka wynagrodzeń w sektorze opieki zdrowotnej. Dotyczy nie tylko lekarzy, w największym stopniu pielęgniarek i pozostałych grup medycznych. Podwyżka, regulacje płacowe, przesądzają o tym, że nasi absolwenci zostają w kraju. Był okres, gdy studenci opuszczali Polskę, szukali zatrudnienia za granicą” – zaznaczył szef resortu zdrowia.

Niedzielski mówił, że kredyty na studnia medyczne to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla osób mniej zamożnych. „Chcemy pomóc zdolnym, młodym Polakom w tym, żeby mieli warunki studiowania” – powiedział.

Z kredytu mogą skorzystać studenci, którzy osobiście złożą wniosek w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. Dokumenty można składać od 18 lipca. Wniosek należy dostarczyć do banku maksymalnie 21 dni przed rozpoczęciem semestru (dla studentów wnioskujących o kredyt na 2022/2023) lub do 30 września (za rok akademicki 2021/2022).

„Medycyna niezmiennie króluje w rankingach najbardziej obleganych kierunków studiów. O jeden indeks każdego roku zabiega wielu kandydatów. Dla części osób alternatywą jest nauka na studiach płatnych. Kredyt na studia medyczne zwiększy dostępność środków na sfinansowanie studiów i będzie wspierał młodych ludzi w realizacji ich życiowych celów” – mówił prezes Banku Pekao S.A. Leszek Skiba.

Prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka akcentowała, że aby zwiększyć dostępność do lekarzy specjalistów, należy inwestować w rozwój i kształcenie medyków. „Dlatego we współpracy z Ministerstwem Zdrowia uruchomiliśmy Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do zwiększenia liczby lekarzy w Polsce. To jedno z działań, które wpisuje się w program ochrony zdrowia – element naszej strategii biznesowej i modelu biznesowego” – dodała.

Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych obejmuje dopłaty do oprocentowania kredytów na studia medyczne; całkowite lub częściowe umorzenia kredytów na studia medyczne i poręczenia kredytów na studia medyczne.

Jeśli student przepracuje 10 lat (w ciągu maksymalnie 12 lat od zakończenia studiów) w publicznym systemie ochrony zdrowia, oraz uzyska tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową, bank w całości umorzy kredyt.

Spłatę każdego kredytu poręczy BGK i nie będzie pobierać za to opłaty. Poręczenie obejmuje 100 proc. kwoty kredytu wraz z odsetkami i nie zależy od dochodu. Student składa wniosek o poręczenie w Banku Pekao SA. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Na 13 lipca 2022 r. wynosi 9,86 proc. Do czasu rozpoczęcia spłaty kredytu koszt odsetek pokrywa w całości BGK. Student płaci połowę odsetek dopiero wtedy, gdy zaczyna spłacać kredyt. Pozostałe odsetki dopłaca BGK.

Operatorem funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który obsługiwał wcześniej standardowe kredyty studenckie. BGK m.in. zawiera umowy z bankami kredytującymi, poręcza kredyty, prowadzi rozliczenia i przygotowuje plan finansowy funduszu. (PAP)

Autorki: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Aleksandra Kiełczykowska

Udostępnij:

Nasza Polska

Leave a Reply

Koszyk