Zacznij od Mszy Świętej, a reszta się ułoży! 

Nasza Polska19 kwietnia, 20225 min

W historii Kościoła katolickiego jednym z najistotniejszym zdarzeń był niewątpliwie sobór trydencki, odbywający się w połowie XVI wieku i stanowiący odpowiedź na szerzący się w Europie prąd Reformacji.

W obliczu potrzeby odnowy chrześcijaństwa w dobie ogromnego kryzysu zgromadzenie biskupów podjęło się dzieła naprawy struktur kościelnych na wielu obszarach. Do spuścizny soboru możemy zaliczyć wiele zabiegów, mających na celu odnowę Wiary i poprawę obyczajów, między innymi wprowadzenie instytucji seminariów duchownych, zaś do jego następstw pośrednich – ustanowienie zuniformizowanego rytu mszalnego. Papież Pius V w 1570 roku promulgował pierwszy oficjalny Mszał Rzymski, obejmujący całość liturgii. Tak ustanowiony porządek sprawowania Najświętszej Ofiary był dla katolików wyłączny przez niemal cztery stulecia, jednak w XX wieku po drugim soborze watykańskim wprowadzona została nowa forma Mszy świętej, tzw. Novus Ordo, która dziś powszechnie obowiązuje na całym świecie, zaś tak zwany ryt łaciński zdał się popaść w zapomnienie. Niemniej, wskutek przywiązania wielu wiernych do klasycznej formy odprawiania Eucharystii, a także w świetle niedawnych postanowień władz kościelnych o ograniczeniu możliwości jej sprawowania, o Mszy łacińskiej znów zrobiło się głośniej.  

„Msza trydencka”, bo takim potocznym terminem określa się często uświęcony tradycją ryt, jest formą liturgii, z którą niejeden praktykujący katolik nie miał do tej pory żadnego kontaktu. W przeciwieństwie do nabożeństw posoborowych, odprawianych w językach narodowych, sprawuje się po łacinie – kiedyś używanej powszechnie, ale dziś będącej dla wielu swoistym „reliktem przeszłości”. Oprócz obcego języka, w klasycznym rycie zawartych jest również wiele czynności, które osobie „z zewnątrz” mogą się wydawać niezrozumiałe. Co ma zrobić ktoś, kto chętnie uczestniczyłby w Mszy Wszech Czasów, ale nie wie, jak powinien się podczas niej zachowywać?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu osób, przygotowaliśmy dla Państwa „Przewodnik dla początkujących po tradycyjnej Mszy łacińskiej”, pióra Deryi Little. Autorka w niezwykle przejrzysty, acz treściwy sposób przedstawia Czytelnikowi liturgię klasycznego nabożeństwa w rycie rzymskim, krok po kroku omawiając poszczególne elementy i czynności, które wykonują celebrujący oraz wierni. Książka stanowi swego rodzaju podręcznik dla wszystkich, którzy pragnęliby zaczerpnąć ze skarbca Tradycji i uczestniczyć w Najświętszej Ofierze w Jej najwspanialszej formie.

„Przewodnik dla początkujących…” jest już dostępny na stronie Wydawnictwa 3Dom:    https://3dom.pro/18985-przewodnik-dla-poczatkujacych-po-tradycyjnej-mszy-lacinskiej.html

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poradnikiem, którego lektura stanowi wyjątkowe zaproszenie do udziale we Mszy Wszech Czasów.

Udostępnij:

Nasza Polska

Leave a Reply

Koszyk