Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jego celem jest utworzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski bez opieki osób sprawujących faktyczną pieczę nad nimi oraz byli umieszczeni w pieczy zastępczej w Ukrainie.

We wtorek sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajęła się pierwszym czytaniem rządowego projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wiceszefowa MRiPS Barbara Socha poinformowała, że celem nowelizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa grupom zorganizowanym sierot z placówek ukraińskich oraz dzieci, które przekraczają granicę bez faktycznej opieki osób dorosłych. „Chcemy stworzyć ewidencje małoletnich obywateli Ukrainy, którzy wjeżdżają w grupach zorganizowanych z sierocińców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i śledzić kolejne miejsca ich pobytu” – wyjaśniła Socha.

Zaznaczyła, że działania te będą koordynowane ze stroną ukraińską poprzez ich konsulaty, które działają na terenie naszego kraju.

Wiceminister Socha poinformowała, że do „koordynacji pomocy dla tych dzieci powstał hub w Stalowej Woli”. „Uruchomiliśmy także dwa sztaby, które w ramach ministerstwa rodziny i polityki społecznej całodobowo koordynują ewakuację. Pierwszy sztab zajmuje się ofiarowaniu ewakuowanym grupom podstawowej pomocy i zbieraniu informacji o tych grupach. Natomiast drugi sztab zajmuje się relokacją tych grup” – powiedziała Socha. „Dzieci są w różnym wieku, w związku z tym są różne potrzeby lokalowe oraz dostęp do infrastruktury np. bliskość szkół czy przedszkoli” – zwróciła uwagę wiceminister.

Zaznaczyła, że do tej pory każda grupa, która przejeżdża do kraju trzeciego jest kontaktowana z ambasadą w Polsce i ministerstwem ukraińskim. „Ewidencjowanie pozwoli nam robić to w sposób bardziej uporządkowany i skoordynowany” – oceniła Socha.

Powiedziała, że nowelizacja ma także na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących instytucji opiekuna tymczasowego.

„Chcemy, żeby w przypadku grup zorganizowanych, które liczą 80-100 dzieci, ich opiekunami tymczasowymi były osoby, które z nimi przyjeżdżają do Polski.(…) W przypadku, kiedy na jedną osobę przypada więcej, niż 15 dzieci, chcemy, żeby na władzach samorządowych spoczywał obowiązek zatrudniania dodatkowych wychowawców. Natomiast reprezentantem prawnym w Polsce nadal pozostawałby opiekun tymczasowy” – wyjaśniła wiceminister.

Powiedziała, że w bazie miejsc dla dzieci na terenie województw są obiekty turystyczne. „Włączamy w to również ośrodki rządowe oraz bazę lokalową zgłaszaną przez organizacje pozarządowe” – dodała.

Zaznaczyła, że po konsultacjach ze stroną ukraińską w przypadku dzieci niepełnosprawnych Polska będzie współpracować z rządami wielu krajów w Europie oraz organizacjami pozarządowych. W przypadku długoterminowego pobytu takich dzieci w naszym kraju kwestią problematyczną jest znalezienie odpowiednich obiektów uwzględniających ich potrzeby – tłumaczyła Socha.

„Projekt zakłada nałożenie na powiatowe centra pomocy rodzinie obowiązku wsparcia ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych albo innych jednostek organizacyjnych przy sprawowaniu przez nie nadzoru nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego. Dodatkowo powiatowe centrum pomocy rodzinie będzie obowiązane do zapewnienia pomocy prawnej, organizacyjnej i psychologicznej opiekunom tymczasowym oraz przebywającym pod ich opieką małoletnim” – napisano w uzasadnieniu.

Wskazano w nim, że stworzenie ewidencja danych może „okazać się niezbędne dla władz ukraińskich po zakończeniu konfliktu zbrojnego w sytuacji, gdy podjęta zostanie decyzja o powrocie dzieci na terytorium Ukrainy”.

Ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Sejm uchwalił 9 marca, a 12 marca rozpatrzył poprawki zgłoszone do niej przez Senat. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę 12 marca. Reguluje ona m.in. kwestie związane z legalnością pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, a także udzielaną im pomocą.

Rząd raz na 12 miesięcy będzie na piśmie zdawał sprawozdanie Sejmowi i Senatowi z wykonania tej ustawy.(PAP)

Autor: Magdalena Gronek

 

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

One comment

Leave a Reply

Koszyk