Badanie: Niemal zerowa szansa reinfekcji po zakażeniu COVID-19 u osób niezaszczepionych

Magdalena Targańska26 grudnia, 202116 min

W Katarze wystąpiła pierwsza fala zakażeń Covid-19 od marca do czerwca 2020 r., po której około 40% populacji miało wykrywalne przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2. Następnie w kraju wystąpiły dwie fale back-to-back od stycznia do maja 2021 r., Wywołane przez wprowadzenie wariantów B.1.1.7 (lub alfa) i B.1.351 (lub beta). Stworzyło to epidemiologiczną okazję do oceny ponownych zakażeń.

Korzystając z krajowych, połączonych baz danych, które przechwyciły wszystkie dane związane z SARS-CoV-2 od początku pandemii, zbadaliśmy ryzyko ciężkiej choroby (prowadzącej do hospitalizacji w ostrej opiece), krytycznej choroby (prowadzącej do hospitalizacji na oddziale intensywnej opieki medycznej [ICU]) i śmiertelnej choroby spowodowanej ponownymi zakażeniami w porównaniu z pierwotnymi zakażeniami w krajowej kohorcie 353 326 osób z zakażeniem potwierdzonym reakcją łańcuchową polimerazy (PCR) między 28 lutego 2020 r. a 28 kwietnia 2021 r. Po wykluczeniu 87 547 osób z zapisem szczepienia.

Pierwotne zakażenie zdefiniowano jako pierwszy wymaz PCR-dodatni. Ponowna infekcja została zdefiniowana jako pierwszy wymaz PCR-dodatni uzyskany co najmniej 90 dni po pierwotnej infekcji. Osoby z reinfekcją zostały dopasowane do osób z pierwotną infekcją w stosunku 1:5 według płci, 5-letniej grupy wiekowej, narodowości i tygodnia kalendarzowego daty testu PCR. Klasyfikacja ciężkiego, krytycznego i śmiertelnego Covid-19 była zgodna z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, a oceny zostały dokonane przez przeszkolony personel medyczny poprzez indywidualne przeglądy kart.

Spośród 1304 zidentyfikowanych reinfekcji, 413 (31,7%) zostało spowodowanych przez wariant B.1.351, 57 przypadki (4,4%) przez wariant B.1.1.7, i 213 (16,3%) przez wirusa „dzikiego typu”, a 621 (47,6%) miało nieznany status.

W przypadku osób ponownie zakażonych mediana czasu między pierwszym zakażeniem a ponownym zakażeniem wynosiła 277 dni. Nie było przypadków krytycznej choroby przy ponownym zakażeniu. Nie było również przypadków śmierci z powodu Covid-19 przy ponownym zakażeniu. Prawdopodobieństwo wystąpienia złożonego wyniku ciężkiej, krytycznej lub śmiertelnej choroby przy ponownym zakażeniu było 0,10 razy większe niż przy pierwotnym zakażeniu. Analizy wrażliwości były zgodne z tymi wynikami (Tabela S2).

Ponowne zakażenia miały o 90% niższe prawdopodobieństwo zakończenia hospitalizacją lub śmiercią niż pierwotne zakażenia. Cztery reinfekcje były wystarczająco poważne, aby doprowadzić do hospitalizacji w ostrym dyżurze. Żadna nie doprowadziła do hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii i żadna nie zakończyła się zgonem. Ponowne zakażenia występowały rzadko i były na ogół łagodne, być może z uwagi na wzmocnienie układu odpornościowego po zakażeniu pierwotnym.

We wcześniejszych badaniach oceniliśmy, że skuteczność wcześniejszego, naturalnego zakażenia jako ochrony przed ponownym zakażeniem SARS-CoV-22,3 wynosiła 85% lub więcej. Odpowiednio, dla osoby, która już przeszła pierwotne zakażenie, ryzyko wystąpienia ciężkiego ponownego zakażenia wynosi tylko około 1% ryzyka wystąpienia ciężkiego pierwotnego zakażenia u osoby uprzednio niezakażonej. Należy ustalić, czy taka ochrona przed ciężką chorobą przy ponownym zakażeniu trwa przez dłuższy czas, analogicznie do odporności, która rozwija się przeciwko innym sezonowym koronawirusom „common-cold” które wywołują krótkotrwałą odporność przeciwko łagodnej reinfekcji, ale długotrwałą odporność przeciwko cięższej chorobie przy ponownej infekcji. Gdyby tak było w przypadku SARS-CoV-2, wirus ten (a przynajmniej jego dotychczas zbadane warianty) mógłby przyjąć bardziej łagodny wzór infekcji, gdy stanie się endemiczny.

 

Źródło: nejm.org

Udostępnij:

Magdalena Targańska

One comment

  • Katar wzorcowy

    28 grudnia, 2021 at 1:10 pm

    I to jest b.dobra wiadomość. Wszyscy niezaszczepieni do badań na przeciwciała, kto ma dużo – ten nie musi się szczepić. Paszporty szczepionkowe, jeśli ktoś musi wyjeżdżać, na podstawie tego badania. I rozliczamy rząd.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk