[GALERIA] Bydgoszcz/ Ingres bp. Krzysztofa Włodarczyka do katedry świętych Marcina i Mikołaja

Karol Kwiatkowski14 listopada, 20218 min

Bp Krzysztof Włodarczyk zapowiedział, że postaci bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i ks. Franciszka Blachnickiego będą wpływać na styl jego posługi jako ordynariusza bydgoskiego. W sobotę odbył się ingres biskupa do katedry świętych Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy.

Uroczystą mszę z okazji ingresu bp Włodarczyk sprawował wraz z nuncjuszem apostolskim w Polsce abp. Salvatore Pennacchio i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisławem Gądeckim. Obecni byli metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki, abp Jan Romeo Pawłowski z Rzymu i kilkudziesięciu biskupów.

„Pokornie uwzględniam okoliczności, w jakich papież Franciszek mianował mnie biskupem bydgoskim. Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego, Rok św. Józefa i 100. rocznica urodzin czcigodnego sługi bożego ks. Franciszek Blachnickiego. Te wydarzenia wpływają na styl mojej posługi biskupiej dla ludu bożego diecezji bydgoskiej, która ma dopiero 17-letnią tradycję. Wspomniane postaci zainspirowały mnie do ułożenia programu mojej biskupiej posługi, oprócz oczywiście głównych zadań biskupa, jak głoszenie Słowa Bożego, celebrowanie liturgii oraz prowadzenie ludu bożego do zbawienia” – powiedział w homilii bp Włodarczyk.

Ordynariusz bydgoski podkreślił, że w dniu ingresu wydobywa dla siebie i diecezjan „niektóre tylko perły z ogromnego duchowego dziedzictwa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, wymieniając uznanie wielkości człowieka, odpowiedzialność za wspólnotę, postawienie wszystkiego na Maryję”.

W czasie mszy św. bullę papieża Franciszka z 21 września, mianującą bp. Włodarczyka ordynariuszem diecezji bydgoskiej, odczytał radca nuncjatury apostolskiej ks. prałat Andrea Francia.

Abp Pennacchio, zwracając się do bp. Włodarczyka, podkreślił, że „diecezji bydgoskiej patronuje Matka Boska Pięknej Miłości, a to zobowiązuje”

„Przychodzisz do młodej diecezji, której stolica ma długą, chlubną tradycję. (…) Swoją posługę biskupią oparłeś na trzech filarach, jak głosi twoje biskupie zawołanie: „gratia, misericordia, pax” (łaska, miłosierdzie, pokój), jak bardzo jest to dzisiaj potrzebne, aby budować społeczności na tych wartościach (…) Życzę abyś z gorliwością wypełniał twoje nowe zadania, wsłuchując się z pokorą w to, co do ciebie mówią twoi diecezjanie, tak świeccy, jak i duchowni” – powiedział abp Pennacchio.

Abp Gądecki, w imieniu KEP, przekazał bp. Włodarczykowi gratulacje, życzenia bożego błogosławieństwa i dobrych owoców biskupiego powołania.

Na zakończenie uroczystości list do bp. Włodarczyka, skierowany przez prezydenta Andrzeja Dudę, odczytała szefowa jego kancelarii Grażyna Ignaczak-Bandych.

„Z okazji ingresu ekscelencji do katedry świętych Marcina i Mikołaja proszę przyjąć gratulacje i słowa uznania. W dniu uroczystości objęcia urzędu ordynariusza diecezji bydgoskiej pragnę złożyć księdzu biskupowi najlepsze życzenia. Diecezja, którą kierowanie Stolica Apostolska powierzyła ekscelencji, należy do najmłodszych w Rzeczypospolitej, choć erygowana zaledwie 17 lat temu, kontynuuje wielowiekowe tradycje, sięgające pierwszych stuleci państwowości polskiej i początków chrześcijaństwa na naszych ziemiach” – napisał prezydent.

Duda wyraził przekonanie, że „wiedza i doświadczenie ekscelencji, zgromadzone w ciągu 34 lat kapłaństwa, w tym pięciu lat posługi biskupiej, okażą się pomocne w kierowaniu tą szczególną wspólnotą”.

Bp Włodarczyk jest drugim ordynariuszem od utworzenia diecezji bydgoskiej w 2004 r. Pierwszym biskupem bydgoskim był Jan Tyrawa. Jego dymisję 12 maja przyjął papież Franciszek. Decyzja papieża była wynikiem postępowania Stolicy Apostolskiej po tym, jak zgłoszone zostały zaniedbania biskupa bydgoskiego w sprawach o nadużycia seksualne wobec małoletnich ze strony księży pracujących w diecezji.

Włodarczyk urodził się 25 lutego 1961 roku w Sławnie (obecnie woj. zachodniopomorskie). W 1981 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, gdzie studiowali klerycy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1987 r. W 2005 r. ukończył studia w zakresie teologii pastoralnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posługę kapłańską pełnił w Lipiu, Iłowcu i w Koszalinie. W roku akademickim 2006/2007 pełnił funkcję wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, w latach 2007-2016 był dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego kurii diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

7 maja 2016 r. papież Franciszek mianował ks. Włodarczyka biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 11 czerwca przyjął święcenia biskupie w konkatedrze kołobrzeskiej. 21 września została ogłoszona decyzja Ojca Świętego o mianowaniu bp. Włodarczyka ordynariuszem bydgoskim. Tydzień później objął on kanonicznie diecezję bydgoską. (PAP)

Autor: Jerzy Rausz

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk