Lublin/ Katolicki Uniwersytet Lubelski planuje otworzyć kierunek lekarski

Karol Kwiatkowski30 września, 20215 min

Katolicki Uniwersytet Lubelski planuje otworzyć kierunek lekarski. Prawdopodobnie uczelnia zacznie kształcić przyszłych lekarzy od 2023 r. Początkowo na medycynie ma być 60 miejsc dla studentów – poinformowano w czwartek podczas konferencji prasowej na KUL.

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski przypomniał, że już w latach 30. XX wieku rozpoczęły się starania o utworzenie kierunku lekarskiego na uczelni, ale plany te pokrzyżował wybuch II wojny światowej.

„W 103. roku funkcjonowania uniwersytetu podejmujemy inicjatywę, aby wypełnić testament naszych poprzedników (…) Stąd obecnie nasze starania, które podjął mój znakomity poprzednik ks. Antoni Dębiński otwierając pielęgniarstwo, później planując położnictwo. Mogę powiedzieć, że ja podejmuję w tej sztafecie następny krok, podejmując starania o utworzenie kierunku lekarskiego” – powiedział rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy dotyczącej tworzenia kierunków medycznych między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, a 1 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie odbyło się w czwartek.

„Ten list intencyjny ma sprawić, że będziemy mieli właściwą bazę kliniczną do realizacji w procesie kształcenia studentów na kierunku lekarskim. Bardzo dziękuje za podjęcie tej inicjatywy i liczę na jej jak najlepsze owoce” – dodał rektor KUL.

Komendant szpitala wojskowego w Lublinie płk Aleksander Michalski podkreślił, że placówka jest także szpitalem klinicznym powołanym do kształcenia kadry medycznej.

„I tę misję chcemy wykonywać. Tym razem we współpracy w tworzeniu studiów lekarskich z KUL. Wydaje się, że jest to duża szansa dla szpitala, dla rozwoju naukowego naszego personelu, jak również to przełom dla regionu, bo jest to utworzenie nowego kierunku na uczelni, który dotychczas był tylko w jednym miejscu w Lublinie” – zaznaczył płk Aleksander Michalski.

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w Ministerstwie Obrony Narodowej Aurelia Ostrowska dodała, że szpital wojskowy w Lublinie systematycznie się rozwija.

„Mamy 67 miejsc specjalizacyjnych w 11 dziedzinach medycyny, więc myślę, że dla każdego, kto będzie chciał skorzystać z tych naszych możliwości, znajdzie się miejsce” – zaznaczyła Ostrowska.

Zwróciła uwagę, że pandemia pokazała, że jednym z najważniejszych zadań jest kształcenie większej liczby lekarzy, pielęgniarek, ratowników i pozostałych zawodów, „które są niezwykle ważne również dla Sił Zbrojnych w ramach korpusu osobowego medycznego”.

Obecnie na KUL funkcjonują już inne kierunki medyczne, jak pielęgniarstwo i położnictwo. Utworzenie medycyny planowane jest w 2023 r. Początkowo na kierunku być 60 miejsc dla studentów. Nauka odbywać się będzie w języku polskim, z czasem ma się pojawić możliwość studiowania także w języku angielskim.(PAP)

Autorka: Gabriela Bogaczyk

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *