Badanie/ COVID-19 i ekonomia polityczna masowej histerii

Karol Kwiatkowski15 sierpnia, 20216 min

Media masowe i cyfrowe w połączeniu z państwem mogły mieć negatywne konsekwencje podczas kryzysu COVID-19, a wynikająca z tego zbiorowa histeria mogła przyczynić się do błędów w polityce rządów, niezgodnych z zaleceniami zdrowotnymi – twierdzą naukowcy w badaniu opublikowanym na portalu PubMed Central.

Artykuł „COVID-19 i ekonomia polityczna masowej histerii” został opublikowany w PubMed Central (PMC), który jest bezpłatnym pełnotekstowym archiwum literatury czasopism biomedycznych i nauk przyrodniczych w National Institutes of Health w National Library of Medicine (NIH/NLM) w USA. Zgodnie z mandatem prawnym NLM do gromadzenia i przechowywania literatury biomedycznej, PMC służy jako cyfrowy odpowiednik obszernej kolekcji czasopism drukowanych NLM.

Naukowcy przeanalizowali, w jaki sposób system polityczny może wpływać na prawdopodobieństwo i rozprzestrzenianie się masowej histerii w zdigitalizowanym i zglobalizowanym świecie opartym na zasadach ekonomicznych. W artykule omówili, w jaki sposób państwo i jego rozmiar zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia masowej histerii, porównując wyidealizowane państwo minimalne z wyidealizowanym państwem dobrobytu, co stanowi odpowiedź na wcześniej całkowicie niezbadane pytanie badawcze. Ustalenia naukowców są bardzo istotne i ważne, ponieważ błędy w polityce wywołane przez masową histerię są potencjalnie katastrofalne dla zdrowia publicznego.

Masowa histeria może mieć ogromne koszty dla zdrowia publicznego w postaci stresu psychologicznego, niepokoju, a nawet objawów fizycznych. Do tych kosztów należy dodać pośrednie negatywne skutki zdrowotne wynikające z alkoholizmu, samobójstw lub szkód wynikających z odroczenia leczenia i opóźnionego rozpoznania choroby. Niepowodzenia polityki w zakresie masowej histerii mogą prowadzić do upadku gospodarczego i ubóstwa, co z kolei negatywnie wpływa na zdrowie publiczne i długość życia – czytamy w podsumowaniu badania.

Według Instytutu Ordo Medicus badanie dowodzi szkodliwości lockdownów i innych środków walki z pandemią, ale nie tylko tego, że są one nieskuteczne, ale generują również psychozę strachu, która jest potem wykorzystywana do celów polityczno-ekonomicznych.

Naukowcy twierdzą, że rozwój technologii informacyjnej, a w szczególności wykorzystanie mediów społecznościowych, jak również upadek religii, sprawiły, że społeczeństwa stały się bardziej podatne na rozwój masowej histerii.

Niestety, gdy masowa histeria opanuje rząd, wzrasta ilość szkód, jakie może ona wyrządzić życiu i wolności, ponieważ szacunek państwa dla własności prywatnej i podstawowych praw człowieka jest ograniczony. Naruszenie podstawowych praw człowieka w postaci godzin policyjnych, blokad i przymusowego zamykania przedsiębiorstw zostało dobitnie zilustrowane podczas kryzysu COVID-19 – czytamy w konkluzjach badania.

Aby zapobiec powtórzeniu się błędów politycznych podobnych do tych, które miały miejsce podczas kryzysu COVID-19, należy być świadomym ekonomii politycznej masowej histerii rozwiniętej w tym artykule oraz roli państwa w podsycaniu masowej histerii. Interwencje państwa w czasie masowej histerii mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne ze względu na błędy w polityce – twierdzą naukowcy.

Autorami badania są naukowcy: Philipp Bagus, José Antonio Peña-Ramos, i Antonio Sánchez-Bayón.

Cały artykuł można przeczytać tutaj.

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk