Komisja ds. Pedofilii chce zapewnienia anonimowości ofiarom pedofilii

Nasza Polska29 kwietnia, 20214 min

Państwowa Komisja ds. Pedofilii przedstawiła prezydentowi projekt nowelizacji ustawy, która reguluje jej funkcjonowanie. Komisja proponuje m.in. zapewnienie anonimowości ofiarom pedofilii oraz wzmocnienie zasady równości stron i prawa do obrony w postępowaniach wyjaśniających.

O złożeniu do prezydenta projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji ds. Pedofilii poinformowano na stronie tego urzędu. „Propozycja Komisji obejmuje przede wszystkim zwiększenie podmiotowości poszkodowanych i zapewnienie im anonimowości oraz zapewnienie stronom postępowań wyjaśniających ochrony ich praw, w szczególności zasady równości stron i prawa do obrony. Porządkuje też kwestie dotyczące raportu Komisji oraz zadań prewencyjno-edukacyjnych” – poinformowała komisja.

Jak wskazano, przedstawione prezydentowi propozycje zmian zostały przygotowane na podstawie doświadczeń z sześciu miesięcy funkcjonowania komisji.

Nie jest to jedyny projekt przedstawiony prezydentowi przez komisję ds. pedofilii. W lutym komisja złożyła w Kancelarii Prezydenta projekt noweli Kodeksu karnego, który zakłada m.in. brak możliwości przedawnienia przestępstw pedofilskich, podniesienie ochrony granicy prawnokarnej dzieci do 16. roku życia i eliminację kar nieizolacyjnych za pedofilię.

Komisja ds. pedofilii utworzona została na mocy ustawy, która weszła w życie we wrześniu ub.r. Jej powstanie zapowiadał wcześniej premier Mateusz Morawiecki po emisji filmu braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”. Nowo powołani członkowie komisji złożyli ślubowanie w lipcu 2020 r. W skład komisji wchodzi siedmiu członków reprezentujących: Sejm, Senat, prezydenta, premiera i Rzecznika Praw Dziecka.

W końcu listopada ub.r. komisja ta rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach przestępstwa pedofilii albo o ich ukrywaniu. Jak poinformowano komisja prowadzi obecnie ok 280 spraw dot. pomocy poszkodowanym pedofilią. Z informacji przekazanej w połowie kwietnia wynika, że organ skierował też 35 zawiadomień do prokuratury ws. niedopełnienia obowiązku zgłoszenia organom ścigania informacji o krzywdzeniu dzieci. Komisja przeanalizowała również akta 2,3 tys. zakończonych spraw.

Do zadań komisji należy poza tym m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Komisja ma także możliwość monitorowania toczących się postępowań i występowanie przed sądem jako oskarżyciel posiłkowy. (PAP)

Autor: Mateusz Mikowski

Udostępnij:

Nasza Polska

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

16 + 10 =