We wtorek posłowie wysłuchają informacji na temat sytuacji w służbie zdrowia

Paweł Skutecki10 marca, 20215 min

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, w przyszły wtorek, 16 marca, posłowie mają wysłuchać informacji na temat sytuacji w służbie zdrowia oraz możliwości udzielania zaplanowanych wcześniej świadczeń zdrowotnych – wynika ze wstępnego harmonogramu obrad.

Jak podano na stronie internetowej Sejmu, najbliższe posiedzenie ma być trzydniowe. Posłowie będą pracować we wtorek i środę – 16 i 17 marca, po czym nastąpi przerwa w posiedzeniu i zostanie ono dokończone 30 marca.

Jak wynika ze wstępnego harmonogramu obrad, do którego dotarła PAP, we wtorek wieczorem posłowie mają wysłuchać „informacji Prezesa Rady Ministrów na temat obecnej sytuacji w służbie zdrowia oraz możliwości udzielania zaplanowanych wcześniej świadczeń zdrowotnych”. Zaplanowano 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół.

W poniedziałek wieczorem Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że „w związku z rozwojem epidemii, na polecenie ministra zdrowia, centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo”.

NFZ wyjaśnił, że ograniczenie udzielania świadczeń nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Dodatkowo – jak wskazał fundusz – przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń należy wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Ze wstępnego harmonogramu obrad wynika również, że w środę (17 marca) wieczorem, Sejm ma przeprowadzić pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”.

To projekt w sprawie wypowiedzenia tzw. konwencji stambulskiej, który wpłynął do Sejmu pod koniec ub. roku. Karolina Pawłowska z Instytutu Ordo Iuris mówiła wówczas, że pod projektem ustawy zebrano 150 tys. podpisów.

Przygotowany m.in. przez Instytut Ordo Iuris projekt zakłada wyrażenie zgody na wypowiedzenie konwencji stambulskiej i zobowiązanie rządu do opracowania międzynarodowej konwencji praw rodziny. O odrzucenie tego projektu apelowali posłowie Lewicy oceniając, że jest on „szkodliwy dla kobiet”.

Konwencja Rady Europy z 2011 r. o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencja stambulska) ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze. Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 r., a ratyfikowała – w 2015 r.

W lipcu ub.r. minister sprawiedliwości i szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro złożył do minister rodziny wniosek o wszczęcie procedury wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Do wypowiedzenia tego dokumentu wzywali też inni politycy Solidarnej Polski. Jeszcze w lipcu premier Mateusz Morawiecki skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności konwencji z konstytucją. Według premiera dokument ten nie pozwala państwu na zachowanie bezstronności w odniesieniu do przekonań światopoglądowych. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa, Grzegorz Bruszewski

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Koszyk