Biskupi apelują o poszanowanie niedzieli jako dnia wolnego od pracy

Nie można się godzić na dyktat organizacji i korporacji zajmujących się handlem i dystrybucją towarów, które kierując się wyłącznie zyskiem, nie biorą pod uwagę kosztów społecznych – napisali polscy biskupi w „Apelu o poszanowaniu niedzieli jako dnia wolnego od pracy”.

W związku z przypadającą 7 marca 1700. rocznicą wydania przez cesarza Konstantyna I Wielkiego dekretu ustanawiającego niedzielę dniem odpoczynku biskupi wystosowali „Apel o poszanowanie niedzieli jako dnia wolnego od pracy”. Pod dokumentem podpisali się przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP abp Wiktor Skworc.

Wspominając ustanowienie „przez władzę cywilną świątecznego charakteru niedzieli, zachęcamy wszystkich do poszanowania tej tradycji, do jej docenienia, strzeżenia i pielęgnowania oraz przekazywania jej młodemu pokoleniu” – czytamy w dokumencie.

„Uwolnienie tego dnia od obowiązku pracy przyczyniło się do tego, że z biegiem czasu powszechnie świętowano to zbawcze wydarzenie, co w efekcie przyniosło zasadę świętowania niedzieli jako dnia Boga i człowieka” – napisali biskupi w apelu.

Przytaczając treść „Apelu Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli” z 20 stycznia 2015 r., zaapelowali do władz państwowych, pracodawców, pracowników, ludzi dobrej woli i parlamentarzystów o ochronę niedzieli, jako dnia Pańskiego.

„Mamy obowiązek tak działać, aby wszyscy mogli zaznać wolności, odpoczynku i odprężenia, które są człowiekowi niezbędne ze względu na jego ludzką godność oraz związane z nią potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe i społeczne, trudne do zaspokojenia, jeśli nie jest zagwarantowany przynajmniej jeden dzień w tygodniu dający wszystkim możliwość wspólnego odpoczynku i świętowania” – napisali biskupi.

Podkreślili, że „nie można się godzić na dyktat organizacji i korporacji zajmujących się handlem i dystrybucją towarów, które kierując się wyłącznie zyskiem, nie biorą pod uwagę kosztów społecznych, jakie wynikają z niszczenia tkanki społecznej bez pozbawiania jej tego spoiwa, jakim jest wspólne przeżywanie czasu wolnego i świętowanie niedzieli przez rodziny i całe społeczeństwo, co powinno być trwałym elementem naszej kulturowej tożsamości”.

Zaprosili wszystkich „do budowania kultury niedzieli wolnej od przymusu pracy”.

„Niech będzie ona dniem odpoczynku i wzmocnienia sił, odrodzenia osłabionych więzi rodzinnych i społecznych. Niech będzie okazją do emocjonalnego wyciszenia, a także do budowania wspólnoty rodzinnej, religijnej i narodowej” – napisali.

Cesarza Konstantyn I Wielki 7 marca 321 roku – zarządził, aby Dzień Słońca, stał się dniem wolnym od pracy.

„Zgodnie z tym prawem +sędziowie, mieszczanie i wszyscy uprawiający rzemiosło+ mieli +odpoczywać w godnym wielkiej czci Dniu Słońca+, który chrześcijanie – wtedy już wolni w wyznawaniu swojej wiary – świętowali, jako pierwszy dzień tygodnia, dzień zmartwychwstania Chrystusa” – wskazano w apelu. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk