Komisja ds. pedofilii chce zaostrzenia kar i zniesienia przedawnienia przestępstw pedofilskich

Brak możliwości przedawnienia przestępstw pedofilskich, podniesienie ochrony granicy prawnokarnej dzieci do 16. roku życia i eliminacja kar nieizolacyjnych za pedofilię – to główne założenia projektu noweli Kodeksu karnego, który Państwowa Komisja ds. Pedofilii przedstawiła prezydentowi.

Jak powiedział PAP przewodniczący tej komisji Błażej Kmieciak, propozycja nowelizacji została złożona podczas spotkania w Kancelarii Prezydenta na początku lutego. „To jest gotowy projekt zmian z uzasadnieniem. Rozmowa z prezydentem Andrzejem Dudą na ten temat była bardzo merytoryczna. Projekt trafił już do analiz przez urzędników kancelarii” – powiedział Kmieciak.

Jednym z głównych założeń tego projektu jest propozycja, aby przestępstwa pedofilskie nie ulegały przedawnieniu. Zgodnie z obowiązującym prawem przestępstwa takie przedawniają się po ukończeniu przez ofiarę pedofilii 30. roku życia. Uzasadniając potrzebę tej zmiany Kmieciak podkreślił, że jedna ze zgłoszonych do komisji spraw dotyczy wydarzeń sprzed ponad 50 lat.

Komisja postuluje też wprowadzenie zakazu zatarcia skazania wszystkich rodzajów kar dotyczących czynów pedofilskich, w tym także kary pozbawienia wolności orzeczonej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Propozycja komisji zakłada też podwyższenie ochrony prawnokarnej dzieci z 15. do 16. roku życia. Chodzi o to, aby granica odpowiedzialności karnej za czyny pedofilskie, w odniesieniu do wieku ofiary wynosiła 16 lat. „Naszym zdaniem 15. rok życia to zdecydowanie zbyt niska granica. Poza tym jest to postulat w pełni zgodny ze standardami prawa międzynarodowego oraz zasadami jakie dostrzegamy w poszczególnych gałęziach prawa polskiego, w tym zwłaszcza prawa rodzinnego” – wskazał Kmieciak.

Przedstawiony prezydentowi projekt komisji przewiduje też wprowadzenie do Kodeksu karnego szczególnych typów kwalifikowanych przestępstw, w tym m.in. zmuszania do współżycia niepełnosprawnego dziecka.

Komisja proponuje też, aby za wszystkie czyny pedofilskie groziły wyłącznie kary izolacyjne. „Chcemy w ten sposób uniemożliwić karanie grzywną lub ograniczeniem wolności za przestępstwa seksualne wobec dzieci” – wskazał Kmieciak. Zauważył przy tym, że obowiązujące przepisy przewidują m.in. karę grzywny i ograniczenia wolności za tzw. grooming, czyli uwodzenie dziecka w celu molestowania seksualnego.

Kmieciak przekazał, że projekt komisji jest na etapie analiz Kancelarii Prezydenta. Dodał, że w najbliższych dniach odbędzie się spotkanie robocze ws. proponowanych zmian.

Z kolei inną propozycję zmian w przepisach dotyczących pedofilii przedstawiła w ubiegłym tygodniu Lewica. Posłowie tej partii poinformowali, że złożyli w Sejmie projekt nowelizacji Kodeksu karnego, znoszący przedawnienie karalności przestępstw seksualnych, popełnionych na nieletnich. Zgodnie z projektem Lewicy, zniesienie przedawnienia będzie dotyczyć także m.in. rozpowszechniania treści pornograficznych obejmujących udział osób nieletnich.

Komisja ds. pedofilii utworzona została na mocy ustawy, która weszła w życie we wrześniu 2019 r. W skład komisji wchodzi siedmiu członków reprezentujących: Sejm, Senat, prezydenta, premiera i Rzecznika Praw Dziecka. W końcu listopada 2020 r. komisja rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach przestępstwa pedofilii albo o ich ukrywaniu. Wniosek taki może złożyć każda osoba, która wie o takim przypadku. Wnioski można składać osobiście, e-mailem lub wysłać pocztą.

Do zadań komisji należy też m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Komisja ma także możliwość monitorowania toczących się postępowań i występowanie przed sądem jako oskarżyciel posiłkowy. Komisja może występować też do właściwych organów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. (PAP)

Autor: Mateusz Mikowski

 

 

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk