Zmiana kolejności szczepień. Prokuratorzy przed przewlekle chorymi

Karol Kwiatkowski19 stycznia, 20215 min

W zeszłym tygodniu w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów przedłużające aktualne obostrzenia epidemiczne do 31 stycznia. Wskazano w nim także kolejność szczepień przeciw COVID-19.

W rozporządzeniu jest rozdział 3a zatytułowany „Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19”, który wskazuje kolejność szczepień w ramach pierwszego etapu.

Według rozporządzenia podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mają obowiązek stosowania tych szczepień w następującej kolejności: najpierw osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym; następnie osoby wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa; potem przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, które w dniu podania ich przedstawicielom ustawowym pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 są hospitalizowane.

Kolejne grupy: to osoby inne niż określone w pierwszych dwóch punktach, zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą; farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej; nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej oraz doktoranci i studenci tej uczelni biorący udział w zajęciach z udziałem pacjentów; osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.

Następnie zaszczepieni mają zostać: pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej. A potem osoby urodzone: nie później niż w 1941 r., w latach 1942-1951, w latach 1952-1961.

Kolejne grupy to m.in. nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz zatrudnieni w przedszkolu i w innej formie wychowania przedszkolnego; nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż medyczne oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami.

Ostatni w ramach etapu pierwszego mają być funkcjonariusze albo żołnierze m.in.: Sił Zbrojnych RP, policji, straży granicznej, straży pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei. Do grupy pierwszej dołączyli także prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.

– Będziemy się domagać rewizji programu szczepień – mówi Faktowi posłanka KO Barbara Nowacka.

– To decyzja stricte polityczna. Nagroda dla prokuratorów – tak zmiany w kolejności szczepień komentuje Faktowi Barbara Nowacka parlamentarzystka KO. – Tylko dlaczego najpierw nie szczepimy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów? Dlaczego w pierwszej kolejności szczepionek nie dostają nauczyciele szkół specjalnych, które przez cały czas są otwarte? Dlaczego nie ma wśród nich pracowników pomocy społecznej, którzy mają kontakt z  osobami z różnych środowisk, a chcemy przed nimi szczepić prokuratorów czy służby skarbowe. Dlaczego najpierw nie zaszczepimy osób po przeszczepach? – pyta posłanka.

Źródło: Fakt

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk