GospodarkaGowin: rozpoczynamy prace nad nową polityką przemysłową

Magdalena Targańska7 stycznia, 20219 min
Potrzebujemy Twojej pomocy, żeby wciąż tworzyć niezależne, wolne media. Jak możesz nam pomóc?

 

Za pomocą Pay Pal'a:
Za pomocą przelewu tradycyjnego:

 

Fundacja „Będziem Polakami”
ul. Podhalańska 3
85-123 Bydgoszcz
PKO BP PL04 1020 1462 0000 7902 0326 0783
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe

Rozpoczynają się prace nad nową polityką przemysłową. Musimy dźwignąć się z poziomu kraju o niskich kosztach produkcji i usług do poziomu kraju o wysokich kompetencjach i wysokich standardach jakościowych – powiedział w czwartek na konferencji wicepremier, szef MRPiT Jarosław Gowin.

„Ogłaszam dziś rozpoczęcie prac nad nową polityką przemysłową Polski. Podstawowa zasada brzmi: +3 razy P+, a nawet +3 razy Pl+ – polski przemysł, polskie technologie i polskie produkty” – powiedział minister rozwoju, pracy i technologii.

„Polski przemysł oznacza firmy działające w naszym kraju. Polskie technologie, to technologie wypracowane w polskich firmach i na polskich uczelniach, bo w dzisiejszym świecie siła przemysłu sprowadza się do pytania czy posiadamy naszą własność intelektualną, własne rozwiązania wdrożone do produkcji. Polskie produkty to konkurencyjne produkty wysokiej jakości wyprodukowane w Polsce” – dodał Gowin.

Zdaniem Gowina zasada „3 razy Pl” będzie nowym impulsem rozwojowym dla rodzimego przemysłu i wzrostu jego produktywności.

Podkreślił, że jeżeli poziom życia Polaków ma się konsekwentnie podnosić, to warunkiem niezbędnym jest własny przemysł. Przemysł silny, innowacyjny i konkurencyjny.

Jak powiedział, nowa polityka przemysłowa zostanie wpisana w ramy wyznaczone przez pięć osi.

Pierwszą osią ma być cyfryzacja przemysłu, rozumiana m.in. jako złożony i zaawansowany technicznie proces wykorzystania dużych zbiorów danych. „Stawiamy na przemysł 4.0” – oświadczył Gowin.

Drugą osią ma być „powrót do myślenia o przemyśle w kategoriach bezpieczeństwa”. Według Gowina, dotyczy to np. produktów, których wytwarzanie ulokowano na innych kontynentach z powodu niższych kosztów. „Dziś celem musi być odtworzenie zdolności produkcyjnych określonych wyrobów medycznych i farmaceutycznych” – wyjaśnił wicepremier.

Trzecią osią ma być położenie nacisku na lokalność produkcji przemysłowej. Gowin stwierdził, że uzależnienie krajowej produkcji od niezdywersyfikowanego importu półproduktów to znaczący czynnik ryzyka, dywersyfikacja i skrócenie łańcuchów dostaw do szansa budowania kompetencji i mocy w przyszłościowych branżach.

Czwartą osią ma być Zielony Ład, gospodarka obiegu zamkniętego i niskoemisyjność. To wielkie wyzwanie, ale i szansa dla polskich producentów – ocenił wicepremier.

Piątą osią ma być nowoczesne społeczeństwo. Nowe technologie stworzą nowe miejsca pracy, ale aby proces ten przebiegł harmonijnie, potrzebna jest polityka rozwoju kompetencji dopasowanych do wykorzystywanych w gospodarce narzędzi, a także regularne aktualizowanie i zmiana umiejętności oraz kompetencji pracowników – wyjaśnił.

Odnosząc się do narzędzi, które mają pomóc we wdrażaniu nowej polityki przemysłowej Polski szef MRPiT wskazał m.in. na „deregulację, czyli to, co nazwaliśmy tarczą prawną, kontrakty branżowe, agendy badawcze czy polityka zakupowa państwa”. „Ale na początku konieczna jest trafna, rzetelna i uczciwa diagnoza” – zaznaczył. „Musimy opracować precyzyjne odpowiedzi na problemy i wyzwania dotyczące konkretnych gałęzi przemysłu i branż” – dodał. Jak zapowiedział, polityka przemysłowa będzie tworzona wspólnie z przedstawicielami przemysłu oraz ekspertami branżowymi. „Jedną z form pozyskiwania wiedzy od samych zainteresowanych będzie biała księga rozwoju przemysłu. W ramach pracy nad księgą wspólnie zidentyfikujemy najbardziej uciążliwe bariery dla prowadzenia działalności przemysłowej” – powiedział.

Dodał, że na stronie internetowej MRPiT zostanie udostępniony formularz zgłoszeniowy, za pośrednictwem którego będzie można nadsyłać uwagi, pomysły. „Konsultacje w tej formie potrwają do 31 stycznia. Analizą nadsyłanych propozycji zajmie się powołany przeze mnie zespół” – zapowiedział. Ma się składać „w przytłaczającej większości z przedstawicieli biznesu”, firm reprezentujących – jak mówił – najnowocześniejsze i najważniejsze z punktu widzenia polskiej gospodarki obszary produkcji przemysłowej. Kolejne konsultacje opracowanego na tej podstawie materiału mają się odbyć po 31 stycznia. „Finalne rekomendacje przyjęte w ostatecznej wersji księgi posłużą do opracowania ostatecznych zapisów polityki przemysłowej Polski, staną się podstawą do niezbędnych zmian legislacyjnych, posłużą do powstania najpełniejszego katalogu instrumentów wsparcia poszczególnych branż” – wskazał.

Według Gowina, państwa, które prześpią najbliższe miesiące, nie wykorzystają kryzysu do przeprowadzenia odważnych reform, „zaczną się cofać na ścieżce swojego rozwoju”, a te, które uruchomią procesy głębokich zmian obliczonych na kolejne lata, szybko znajdą się w globalnej czołówce – zaznaczył. Chodzi o to, by zrobić wszystko, aby „Polska w świecie po pandemii znalazła się wśród zwycięzców” – podsumował Gowin. Dodał, że w ciągu najbliższych tygodni zostaną przedstawione „rozwiązania całościowe adresowanie do gospodarki”.

 

Gowin pytany przez dziennikarzy o zapowiadaną przez premiera Mateusza Morawieckiego pomoc dla przedsiębiorców z powiatów turystycznych dotkniętych przez restrykcje pandemiczne wskazał, że prace nad „odpowiednimi rozwiązaniami trwają”. Szczegóły propozycji dla gmin górskich zostaną ogłoszone prawdopodobnie w przyszłym tygodniu – dodał. „Lokalne władze będą mogły kierować precyzyjnie pomoc do tych przedsiębiorców działających w gminach, którzy niekoniecznie objęci są nową tarczą finansową” – zaznaczył. Dodał, że to mogą być przedsiębiorstwa z innych obszarów gospodarki, które są „ściśle powiązane z lokalnym rynkiem, lokalną przedsiębiorczością”.

Pytany o pomoc dla małych miast w trudnej sytuacji finansowej z powodu pandemii wskazał, że z jego inicjatywy trwają prace zespołu rządowo-samorządowego nad koncepcją nowej subwencji rozwojowej. „Po stronie samorządów osobą koordynującą te prace jest senator Zygmunt Frankiewicz, po stornie rządowej wiceminister finansów Sebastian Skuza” – wyjaśnił. (PAP)

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

5 + two =