Samorządy medyczne domagają się nieotwierania drzwi do zawodów medycznych

Paweł Skutecki21 grudnia, 202014 min

Samorządy zawodów medycznych, reprezentujące lekarzy, pielęgniarki i położne, diagnostów laboratoryjnych oraz fizjoterapeutów, zwróciły się do prezydenta Andrzeja Dudy ze wspólnym apelem o niepodpisywanie ustawy dotyczącej zapewnienia kadr medycznych w czasie epidemii.

Sygnatariusze apelu, którego treść opublikowano w poniedziałek uważają, że zawarte w ustawie z 27 listopada br. rozwiązania nie gwarantują rzeczywistej weryfikacji kwalifikacji osób dopuszczanych do wykonywania zawodów medycznych, aktualności posiadanej przez nich wiedzy medycznej ani nawet ich zdolności do komunikowania się z pacjentem w języku polskim.

„Tak szerokie i niekontrolowane otwarcie systemu ochrony zdrowia na osoby, które wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe zdobyły w krajach, w których systemy kształcenia w zawodach medycznych są istotnie różne od standardów przyjętych na obszarze Unii Europejskiej nie znajduje uzasadnienia nawet w trwającym obecnie stanie epidemii” – zaznaczono w apelu skierowanym do prezydenta.

Ustawa w obecnym kształcie, jak oceniono, jest sprzeczna z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim dotyczy zagadnień związanych z przyznawaniem i potwierdzaniem prawa do wykonywania zawodu. Neguje bowiem, jak uzasadniono, osadzone w ustawie zasadniczej uprawnienia i obowiązki samorządów zawodowych w zakresie sprawowania pieczy nad wykonywaniem zawodów zaufania publicznego oraz uniemożliwia ich sprawowanie przez samorządy zawodowe w rzeczywisty i odpowiedzialny sposób.

„Apelujemy o powstrzymanie się od podpisania tej niebezpiecznej ustawy oraz o pilne spotkanie z przedstawicielami samorządów medycznych” – napisali sygnatariusze apelu.

Pod apelem podpisali się: prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska i prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych zakłada umożliwienie, na uproszczonych zasadach, pracy w Polsce personelowi medycznemu pochodzącemu z tzw. państw trzecich, czyli spoza terytorium Unii Europejskiej. Nowela upraszcza ponadto zasady powrotu do zawodu medycznego osób, mających przerwę w wykonywaniu danego zawodu dłuższą niż pięć lat, przez zastąpienie obowiązku odbycia przeszkolenia wykonywaniem zawodu pod nadzorem innej osoby wykonującej zawód medyczny. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

 

 

Udostępnij:

Paweł Skutecki

One comment

  • zdzicho

    21 grudnia, 2020 at 2:39 pm

    O! To oni potrafią zaprotestować jeśli kopnąć ich w jaja, prawda!? Wstrzykiwanie pacjentom syfu ich nie rusza, rusza dopiero, kiedy kaska trafia do obcych zamiast do nich!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk