Poseł Sachajko złożył bardzo ważną interpelację w sprawie badań klinicznych nad SARS-CoV-2

Karol Kwiatkowski19 grudnia, 20208 min

– Pandemia trwa już kilka miesięcy, a dalej brak jest rzetelnych informacji w środkach masowego przekazu uzasadniających uporczywą kontynuację nieefektywnej strategii DDML. W powyższej sytuacji pojawiają się uzasadnione wątpliwości co do zastosowanej przez rząd, ślepo kopiowanej z Niemiec, metody zwalczania COVID-19 w Polsce. Uzasadnione stają się opinie negujące prawdziwość propagandy rządowo-medialnej na temat skali i realnej groźby dla zdrowia i życia pandemii COVID-19. – pisze niezrzeszony poseł Jarosław Sachajko w interpelacji z dnia 11 grudnia.

Jak zauważa Sachajko – od marca bieżącego roku walczymy z pandemią SARS-CoV-2. Pomimo obowiązku noszenia masek, dezynfekcji, dystansu społecznego i ukrytego lockdownu liczba zachorowań na COVID-19 rośnie, w tym wyraźnemu zwiększeniu uległa liczba zgonów wśród osób SARS-CoV-2 dodatnich, bez chorób współistniejących. Pandemia trwa już kilka miesięcy, a dalej brak jest rzetelnych informacji w środkach masowego przekazu uzasadniających uporczywą kontynuację nieefektywnej strategii DDML. W powyższej sytuacji pojawiają się uzasadnione wątpliwości co do zastosowanej przez rząd, ślepo kopiowanej z Niemiec, metody zwalczania COVID-19 w Polsce. Uzasadnione stają się opinie negujące prawdziwość propagandy rządowo-medialnej na temat skali i realnej groźby dla zdrowia i życia pandemii COVID-19.

Sachajko uważa, że jest zobligowany przez swoich wyborców do przedstawiania im niepodważalnych dowodów medycznych i naukowych dotyczących populacji polskiej, opartych na wynikach badań i obserwacji wykonanych w naszym kraju. I w związku z tym skierował następujące pytania do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego:

 1. Czy wykonywana jest pełna (a nawet poszerzona) diagnostyka wirusologiczna i mikrobiologiczna w jednoimiennych szpitalach/na oddziałach COVID-19 oraz na oddziałach intensywnej opieki medycznej leczących stany zagrożenia życia w przebiegu COVID-19? Gdzie takie informacje są dostępne?
 2. W oparciu o jakie konkretnie metody prowadzona jest diagnostyka wirusologiczna i bakteriologiczna na oddziałach, gdzie leczeni są chorzy zakażeni SARS-CoV-2?
 3. Jakie są wyniki tych badań? Gdzie takie informacje są dostępne?
 4. Czy w OIOM izolowany jest wyłącznie wirus SARS-CoV-2, czy też inne groźne dla życia (szczególnie dla chorych osłabionych przez COVID-19) wirusy i/lub bakterie?
 5. Czy w terapii uwzględniana jest możliwość koinfekcji i nadkażenia bakteryjnego?
 6. Jaka jest skala lekooporności bakterii izolowanych z dolnych dróg oddechowych chorych z ARDS w przebiegu COVID-19? Gdzie takie informacje są dostępne?
 7. Czy u chorych z COVID-19 – podczas różnicowania – uwzględniano inne niż infekcja SARS-CoV-2 przyczyny ARDS (np. bakteryjne lub grypowe zapalenie płuc)? Jakie to były przyczyny, jak często były stwierdzane u osób, które zmarły i były SARS-Cov-2 pozytywne?
 8. Czy powyższe schorzenia mogły – niezależnie od zmian chorobowych wywoływanych przez wirusa SARS-CoV-2 – prowadzić do zgonu chorego z COVID-19?
 9. Czy Ministerstwo Zdrowia sprawdziło, jaka jest wydolność diagnostyczna laboratoriów mikrobiologicznych pracujących dla oddziałów szpitalnych, w których leczeni są chorzy z COVID-19? Czy MZ dofinansowało lub zaopatrzyło w niezbędną aparaturę i materiały diagnostyczne tego typu laboratoria, tworząc warunki do szybkiej, nowoczesnej i pełnej diagnostyki wirusologiczno-mikrobiologicznej?
 10. Czy Ministerstwo Zdrowia dysponuje polskimi wynikami uzasadniającymi dogmaty o tym iż:
 • źródłem infekcji SARS-CoV-2 w Polsce są dzieci, młodzież szkolna i studencka,
 • istnieje pionowa transmisja wirusa SARS-CoV-2 w rodzinach osób, które zachorowały na COVID-19 i były hospitalizowane,
 • maski bawełniane noszone w przestrzeniach otwartych i zamkniętych zdecydowanie zmniejszają ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2?
 1. Jaka jest opinia ekspertów MZ i ministra zdrowia na temat publikacji naukowców duńskich oraz opinii lekarzy i naukowców z USA:
 • Bundgaard H, Bundgaard JS, Raaschou-Pedersen DET, von Buchwald C, Todsen T, Norsk JB, Pries-Heje MM, Vissing CR, Nielsen PB, Winsløw UC, Fogh K, Hasselbalch R, Kristensen JH, Ringgaard A, Porsborg Andersen M, Goecke NB, Trebbien R, Skovgaard K, Benfield T, Ullum H, Torp-Pedersen C, Iversen K. Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers : A Randomized Controlled Trial. Ann Intern Med. 2020 Nov 18:M20-6817. doi: 10.7326/M20-6817. Epub ahead of print. PMID: 33205991; PMCID: PMC7707213.
 • AAPS Association of American Physicians and Surgeons. Mask Facts https://aapsonline.org/mask-facts/
 • Raport CDC: 70,6% pacjentów z COVID zawsze nosiło maskę https://www.bibula.com/?p=121125
 • Klompas et al. Universal Masking in Hospitals in the Covid-19 Era https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372
 • McIntire R et al. A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers https://bmjopen.bmj.com/content/5/4/e006577

 

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk