Rząd pracuje nad planem rozwoju gospodarki

Magdalena Targańska20 listopada, 20205 min

Pracujemy nad planem rozwoju gospodarki, bo pomoc, której udzielamy branżom, firmom obecnie ma charakter doraźny – powiedział w piątek PAP wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Dodał, że potrzebny będzie im nowy początek m.in. turystyce, gastronomii i hotelarstwu.

Gowin wyjaśnił, że w sobotę o planach rządu i generalnym programie przezwyciężania gospodarczych skutków pandemii będzie mówił premier Mateusz Morawiecki, „informując jednocześnie nie tylko przedsiębiorców, ale i całą opinię publiczną o szczegółowych zamiarach rządu, jeżeli chodzi o odmrażanie polskiej gospodarki”.

Jak podkreślił wicepremier Gowin, tarcza branżowa, którą uchwalił w czwartek w nocy Sejm powstała w toku szerokich konsultacji nie tylko z branżami dotkniętymi obostrzeniami, ale też organizacjami skupiającymi przedsiębiorców. Podziękował środowiskom biznesowym za „zaangażowanie w wypracowaniu tej tarczy”.

„Analizujemy w tej chwili ciągle napływające do ministerstwa postulaty dot. rozszerzenia tej tarczy nie tylko o branże, które zostały dotknięte obostrzeniami, ale też o część branż pokrewnych powiązanych biznesowo z tą pierwszą grupą, w których też widać wyraźnie oznaki kryzysu” – powiedział szef MRPiT.

Gowin nie wyklucza, że jeszcze na etapie prac senackich liczba branż bądź subbranż, które obejmie najnowsza tarcza zostanie poszerzona – „być może o niektóre formy działalności związane np. z turystyką czy sektorem kultury”.

„Zdajemy sobie sprawę z tego, że turystyka, gastronomia i hotelarstwo – w sposób najgłębszy i najtrwalszy mogą być dotknięte skutkami nie tylko administracyjnych ograniczeń, ale generalnego spadku popytu wśród klientów wynikającego z ograniczenia mobilności czy ze strachu przed zakażeniem” – podkreślił Gowin. Dodał, że każdy z tych trzech obszarów „jest zbyt ważny dla polskiej gospodarki”, żeby można było potraktować dotychczasowe działania jako wystarczające. Jako przykład podał turystykę, która odpowiada za 7 proc. PKB. „W ramach Krajowego Planu Odbudowy przygotowaliśmy kilka projektów odbudowy polskiej turystyki, np. plan dużych inwestycji adresowanych do gmin uzdrowiskowych” – zapowiedział minister.

„Pracujemy nad planem odbudowy i rozwoju polskiej gospodarki, bo mamy świadomość, że pomoc, której udzielamy w tej chwili ma charakter doraźny, jest niezbędna – pozwala setkom firm z branż objętych obostrzeniami przetrwać. Ale potrzebny będzie im nowy początek” – stwierdził wicepremier.

Gowin przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy ma związek z funduszami unijnymi – Europejskim Instrumentem Odbudowy – i z planami dużych inwestycji ze środków krajowych. „Uważamy, że jest szansa, by już w drugiej połowie przyszłego roku polska gospodarka wkroczyła na ścieżkę rozwoju gospodarczego, a najpóźniej rok 2022 będzie czasem powrotu na ścieżkę dynamicznego wzrostu PKB na poziomie 4-6 proc.” – ocenił.

(PAP)

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk