Źle oceniamy pracę rządu, premiera i prezydenta

Paweł Skutecki18 listopada, 20203 min

W listopadzie pogorszyły się oceny działań rządu, premiera i prezydenta – wynika z sondażu Kantar Polska. Prace rządu negatywnie oceniło 65 proc. badanych, Mateusza Morawieckiego – 62 proc., a Andrzeja Dudy – 59 proc. Odsetek ocen pozytywnych to kolejno: 26 proc., 29 proc. i 32 proc.

Comiesięczny sondaż, w którym Kantar pyta ankietowanych o ocenę działalności rządu, premiera i prezydenta przeprowadzono w dniach 6-12 listopada na próbie 1010 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

Działania rządu, 65 proc. respondentów oceniło w listopadzie negatywnie, 26 proc. pozytywnie, a 9 proc. nie wyraziło zdania na ten temat. Odsetek niezadowolonych z prac rządu względem października wzrósł o 10 punktów procentowych, a odsetek zadowolonych – spadł o 8 punktów procentowych.

W przypadku pracy premiera Morawieckiego negatywną opinię wyraziło 62 proc. badanych, a pozytywną – 29 proc. Zdania o działalności premiera nie sprecyzowało 9 proc. ankietowanych. W porównaniu z październikiem odsetek negatywnych ocen wzrósł o 8 punktów procentowych, a pozytywnych zmalał o 6 punktów procentowych.

W listopadzie – jak wskazał Kantar – zmianie uległa także ocena działalności prezydenta. Pracę Andrzeja Dudy negatywnie oceniło 59 proc. ankietowanych, a pozytywnie – 32 proc. Zdania nie wyraziło 9 proc. badanych. W przypadku głowy państwa odsetek negatywnych ocen wzrósł o 7 punktów procentowych, a pozytywnych zmalał o 6 punktów procentowych. (PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk