Dyskryminacja mężczyzn na Politechnice Białostockiej

Karol Kwiatkowski12 listopada, 20203 min

Politechnika Białostocka ogłosiła, że od 12 do 27 listopada 2020 r. potrwa nabór do Fabryki Młodego Inżyniera II, w ramach projektu PB 2.0. – Zintegrowany Program Rozwoju, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Do udziału w projekcie Politechnika zaprasza studentów 4 ostatnich semestrów I i II stopnia studiów stacjonarnych wszystkich kierunków i wydziałów realizujących kształcenie na PB.

I nie byłoby w tym nic dziwnego, żeby nie dodatkowe punktu, które można uzyskać podczas naboru.

Punkty dodatkowe można uzyskać za:

  1. płeć (kobiety + 1 pkt),
  2. osiągnięcia w konkursach naukowych (+ 1 pkt za potwierdzone osiągnięcie),
  3. działalność w samorządzie studenckim (+ 1 pkt),
  4. wolontariat (+ 1 pkt),
  5. udział w projektach studenckich (+ 1 pkt za projekt),
  6. brak uczestnictwa w projektach: PB2020, ZIREG oraz 2WORK (+ 1 pkt).

Udział w projekcie jest w 100% bezpłatny, finansowany ze środków UE. Każdy uczestnik będzie zobowiązany do wzięcia udziału w minimum trzech formach wsparcia.

Dyskryminacja mężczyzna ze względu na płeć jest tu ewidentna i kuriozalna.

Poprawność polityczna niestety coraz mocniej rozgaszcza się na uczelniach i zaczyna się promowanie określonych płci. Być może niedługo orientacji seksualnych. Przestaje się liczyć wiedza, a zaczyna… No właśnie, co?

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk