Minister zdrowia: nowa definicja przypadku COVID-19 traktuje test antygenowy jako wystarczające potwierdzenie zachorowania

Karol Kwiatkowski1 listopada, 20206 min

Nowa definicja przypadku COVID-19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego traktuje już test antygenowy jako wystarczające potwierdzenie zachorowania – oświadczył w niedzielę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jak przekazał na Twitterze szef resortu zdrowia, „nowa definicja przypadku COVID-19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego traktuje już test antygenowy jako wystarczające potwierdzenie zachorowania”.

Do wpisu dołączył link do strony gov.pl, gdzie opisano definicję z 31 października przypadku Covid-19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wskazano, że jeśli chodzi o kryteria kliniczne, jest to każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z objawów: kaszel, gorączka, duszność, utrata węchu o nagłym początku, utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku. Jeśli chodzi o kryterium diagnostyki obrazowej – zmiany w obrazie radiologicznym płuc wskazujące na COVID-19.

Jak czytamy kryteria laboratoryjne to: wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materiału klinicznego; wykrycie antygenu/ów wirusa SARS-CoV-2 w teście antygenowym.

W przypadku kryterium epidemiologicznego, to każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z kryteriów.

„Miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym)” – czytamy. Jako bliski kontakt należy rozumieć: przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut, bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2,bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej).

Jako bliski kontakt rozumie się też kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego „obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19;osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID-19, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory”.

Z kolei w przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID-19 za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środka transportu, w której ta osoba przebywała, a w przypadku jej przemieszczania się po środku transportu – na całym jego pokładzie.

Ponadto w definicji określono także, że kryteria obowiązują także personel medyczny lub osoby opiekujące się bezpośrednio chorym z COVID-19 czy pracujące laboratorium z próbkami osób z COVID-19, które wykonywały to bez odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku, gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej lub w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowego zastosowania, a przebywały jako pensjonariusze lub były członkami personelu w placówce opiekuńczej lub opieki długoterminowej, w której potwierdzono transmisję COVID-19.

Za przypadek możliwy wystąpienia zakażenia uznaje się każdą osobę, która spełnia kryteria kliniczne, a za przypadek prawdopodobny – każdą osobę spełniającą kryterium kliniczne oraz epidemiologiczne, w postaci utraty węchu o nagłym początku czy utraty lub zaburzenia smaku o nagłym początku lub osobę spełniającą kryterium diagnostyki obrazowej. Natomiast za przypadek potwierdzony – każdą osobę spełniającą kryterium laboratoryjne przypadku potwierdzonego.

Jak wskazano, diagnostyka laboratoryjna powinna być przeprowadzana w przypadku każdej osoby wykazującej objawy ostrej infekcji układu oddechowego z uwzględnieniem kryteriów klinicznych, objawów mniej specyficznych, jak ból głowy, bóle mięśni, dreszcze, zmęczenie, wymioty i/lub biegunka oraz dodatkowo na podstawie indywidualnej oceny lekarza zlecającego lub służb sanitarno-epidemiologicznych. (PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk