[TYLKO U NAS!] Ministerstwo obniża jakość opieki medycznej i zapowiada, że to nie koniec!

Paweł Skutecki21 października, 20202 min

W cieniu sejmowych awantur Ministerstwo Zdrowia przygotowało rozporządzenie obniżające jakość opieki medycznej w szpitalach i w uzasadnieniu zapowiada dalsze obniżanie wymogów dla szpitali. 

Przygotowane dwa dni temu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ma raptem dwa paragrafy. Pierwszy z nich zawiera kwintesencję rozporządzenia: „świadczeniodawca udzielający świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne, jest zwolniony z obowiązku spełniania szczegółowych kryteriów wyboru ofert, określonych w załączniku nr 3, w Tabeli nr 1 – LECZENIE SZPITALNE – HOSPITALIZACJA, w kryterium Jakość, w kategorii Personel, odnoszących się do personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego, pod warunkiem zapewnienia przez kierownika podmiotu leczniczego ciągłości leczenia oraz bezpieczeństwa zdrowotnego świadczeniobiorców”.

To dopiero początek legalizacji faktycznie dawno już obniżonych standardów opieki medycznej. W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy, że „równolegle prowadzone są prace dotyczące obniżenia warunków wymaganych dla tych samych świadczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013  r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego”.

W rozporządzeniu, ani w jego uzasadnieniu, nie ma słowa na temat obniżenia składek ZUS w związku z obniżaniem jakości świadczonych przez państwo usług. 

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk