Senat na najbliższym posiedzeniu zajmie się nowelą o ochronie zwierząt

Karol Kwiatkowski22 września, 20206 min

Senat podczas najbliższego posiedzenia, zaplanowanego na 29 i 30 września, zajmie się m.in. nowelą o ochronie zwierząt – wynika z harmonogramu prac Senatu.

Początek posiedzenia izby jest zaplanowany na 29 września na godz. 11.00. Senat ma rozpocząć obrady od prac nad nowelą o ochronie zwierząt, która m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki podkreślił w rozmowie z PAP, że „nowela o ochronie zwierząt z pewnością wymaga poprawek”. „Spodziewam się, że takie poprawki zostaną w Senacie złożone” – dodał. Grodzki zapowiedział, że jeżeli będzie trzeba, to okres procedowania nad tą nowelą zostanie w Senacie wydłużony poza najbliższe posiedzenie izby.

Poprawki do ustawy zapowiedzieli posłowie Koalicji Obywatelskiej. Chodzi m.in. o poprawę regulacji dotyczących odszkodowań dla hodowców zwierząt futerkowych i producentów mięsa z tzw. uboju rytualnego, wprowadzenie całkowitego zakazu trzymania zwierząt na uwięzi i wprowadzenie obowiązku czipowania domowych czworonogów.

Wcześniej, w najbliższą środę, w Senacie odbędzie się wysłuchanie publiczne ws. nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Jak poinformował PAP szef senackiej komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski, będą mogły w nim uczestniczyć zarówno środowiska rolnicze jak i organizacje prozwierzęce.

Nowelizacja wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika. Nowela przyznaje prawo do rekompensaty z budżetu państwa z tytułu zaprzestania chowu lub hodowli zwierząt futerkowych. Przepisy dotyczące zakazu hodowli zwierząt na futra mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia noweli.

Zgodnie z nowelą ubój rytualny ma być możliwy tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych; kwalifikacje osób uprawnionych do uboju rytualnego, jego warunki i metody określać ma w drodze rozporządzenia minister rolnictwa w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych. Podmiotom wykonującym ubój rytualny ma przysługiwać rekompensata z budżetu państwa z tytułu ograniczenia lub zaprzestania tej działalności.

Nowelizacja wprowadza też zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, usuwa cyrki z listy podmiotów, które mogą sprowadzać zwierzęta z zagranicy.

Uchwalone w piątek przepisy zakazują trzymania zwierząt domowych na uwięzi na stałe oraz używania kolczatek, zaś w przypadku tymczasowego uwiązania długość uwięzi musi wynosić minimum 6 m i zapewniać zwierzęciu korzystanie z powierzchni co najmniej 20 m.kw. Nowela zabrania trzymania zwierząt domowych na uwięzi dłużej niż 12 godzin w ciągu doby.

Nowe przepisy przewidują także utworzenie Rady ds. zwierząt przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej. W skład Rady mają wchodzić przedstawiciele stowarzyszeń ochrony zwierząt, schronisk, instytucji naukowych, lekarze weterynarii oraz hodowcy. Organ ma składać roczne sprawozdania na temat dobrostanu zwierząt.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia. (PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk