Ponad 40 tys. ton odpadów z niemieckich hut wjedzie do Polski. W Niemczech jest zakaz składowania

Karol Kwiatkowski22 września, 20204 min

Główny Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie, wydał decyzję zezwalającą jednej z niemieckich firm przywóz i składowanie w Rębiszowie koło Mirska 40 500 ton odpadów, w postaci pyłów gazów odlotowych. Transporty odpadów, będą odbywały się m.in. przez centrum Lubania (miasto w województwie dolnośląskim). Według dokumentacji ma być ich aż 1500.

Odbiorcą odpadów będzie jedna z polskich firm, która ma swoją siedzibę w miejscowości Rębiszów w Gminie Mirsk. O sprawie czytamy w dzienniku Lwówecki.Info, w artykule pt. “Ponad 40 tysięcy ton odpadów z Niemiec trafi na teren naszego powiatu”.

Portal informuje, że Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję zezwalającą firmie Eigenschen Trocken – und Umwelttechnik GmbH z siedzibą w Niemczech na przywóz 40.500 ton odpadów w postaci pyłów gazów odlotowych, oznaczonych kodem 10 09 10 zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów (OJ L. 203, 28. 07. 2001, p.18) oraz niewymienionych w żadnym z załączników do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, z Niemiec do Polski.

Pismo w tej sprawie do Urzędu Miasta i Gminy w Mirsku wpłynęło 11 września bieżącego roku.

Odbiorcą odpadów będzie firma PRI-BAZALT Rekultywacja Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: Rębiszów 200, 59-630 Mirsk.

– Powyższe odpady zostaną poddane operacji odzysku o kodzie R5 poza instalacją poprzez wypełnienie wyrobiska poeksploatacyjnego na działce nr: 199/4, obręb Proszowa, Gmina Mirsk, przez firmę PRI-BAZALT Rekultywacja Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: Rębiszów 200, 59.630 Mirsk. – tłumaczy w decyzji GIOŚ i dodaje: – W trakcie realizacji niniejszego zezwolenia wysyłający jest uprawniony do realizacji maksymalnie 1500 transportów z częstotliwością pozwalającą odbiorcy odpadów na dotrzymanie warunków posiadanego zezwolenia dotyczącego operacji odzysku o kodzie R5 poza instalacją poprzez wypełnienie wyrobiska poeksploatacyjnego nadziałce nr: 199/4, obręb Proszowa, Gmina Mirsk, przez firmę PRI-BAZALT Rekultywacja Sp. z o.o.

Należy tu wyjaśnić co to są pyły gazów odlotowych sklasyfikowane kodem 10 09. Jest to ostateczny odpad z odlewnictwa żelaza. Kod jednak nie precyzuje z jakiego rodzaju produkcji stali powstaje odpad. W Niemczech jest zakaz jego składowania, a utylizacja zgodnie z wytycznymi środowiskowymi i opłaty środowiskowe są niezwykle kosztowne, dlatego producenci szukają rynków, gdzie można robić to dużo taniej.

Z pełną treścią decyzji można zapoznać się na stronie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk (pobierz PDF).

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk