Morawiecki: współpraca Polski i Litwy prowadzi do lepszych perspektyw dla obywateli

Magdalena Targańska17 września, 20206 min

Współpraca Polski i Litwy prowadzi do lepszych perspektyw dla naszych obywateli – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas polsko-litewskich konsultacji międzyrządowych w Wilnie.

W czwartek w Wilnie pod przewodnictwem premierów Mateusza Morawieckiego i Sauliusa Skvernelisa odbywają się polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe. Premierowi Morawieckiemu podczas konsultacji towarzyszą wicepremierzy Piotr Gliński, Jacek Sasin oraz Jadwiga Emilewicz, a także szefowie resortów: edukacji, infrastruktury, nauki, klimatu, obrony narodowej, spraw wewnętrznych, zdrowia.

„Te konsultacje, to wydarzenie, do którego przywiązujemy szczególną wagę. Chciałbym, aby służyły one uzgodnieniu stanowisk w najważniejszych bieżących tematach a także w tematach strategicznych i we wszystkich aspektach współpracy polsko-litewskiej” – powiedział Morawiecki na wstępie obrad.

Podkreślał, że konsultacje są potwierdzeniem tego, że Polska i Litwa mają okres partnerstwa, którego „życzylibyśmy sobie wszyscy wcześniej i chcemy, aby ono zostało utrzymane jak najdłużej”. Jak dodał, poprzez wspólne działania w wymiarze bilateralnym i wielostronnym realizujemy lepiej nasze interesy zarówno w ramach UE, jak i w ramach Paktu Północnoatlantyckiego.

Morawiecki gratulował szefowi litewskiego rządu pozytywnych efektów walki z epidemią koronawirusa. Przyznał, że na niektórych rozwiązaniach litewskich wzorowała się Polska. Zwracał też uwagę na wskaźniki ekonomiczne. Jak mówił, zdaniem wielu niezależnych ekspertów Litwa ma być na pierwszym miejscu w UE, a Polska na drugim. „Jesteśmy troszkę zazdrośni o to, ale myślę, że rezultat dla Litwy i Polski będzie całkiem dobry” – mówił.

Premier Morawiecki, nawiązując do obecnych „trudnych okoliczności gospodarczych”, akcentował konieczność współpracy i tworzenie nowych perspektyw, wskazując na rozwój infrastruktury. Jak powiedział, wspólne projekty kolejowe, jak i drogowe otwierają nowe perspektywy gospodarcze. „To właśnie za rządów premiera Sauliusa Skvernelisa doszło do znaczącego przyspieszenia projektów po stronie litewskiej i my również po stronie polskiej robimy wszystko, żeby Via Baltica, Rail Baltica otworzyły nowe perspektywy już wkrótce”- mówił.

Premier wspominał też o współpracy w systemach elektroenergetycznych czy połączeniach gazowych. Morawiecki wyraził zadowolenie, że dobre relacje obu rządów przekładają się na dobrą współpracę w zakresie wspierania Litwinów w Polsce oraz Polaków mieszkających na Litwie.

Morawiecki poruszył też temat Białorusi. „Tutaj reakcja Litwinów była natychmiastowa i Polska także stara się pomagać osobom represjonowanym. Chcemy również wspierać Białorusinów w ich walce o państwo przede wszystkim suwerenne i oczywiście wolne i demokratyczne” – mówił.

Morawiecki mówił też o pakiecie mobilności, deklarując, że Polska „również poprze Republikę Litewską i będziemy walczyć o nasze prawa, ponieważ uważamy, że pakiet mobilności i wszystkie te dyrektywy, które dotyczą ograniczenia świadczenia usług są dyrektywami błędnymi, idącymi w niedobrym kierunku, zmniejszającymi zakres swobód jednolitego rynku europejskiego i jako takie powinny być odwrócone”. „Będziemy również przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej walczyć, podobnie jak Litwa, o prawa dla transportowców” – mówił.

Morawiecki dziękował też premierowi Litwy za deklaracje przystąpienia do Trójmorza. „Trójmorze jest wymiarem strategicznym z tego względu, że Europa funkcjonowała dużo bardziej przez poprzednie dziesiąt lat na osi wschód-zachód. To bardzo ważna oś i cieszymy się, że ta współpraca z naszymi zachodnimi sąsiadami jest coraz lepsza, ale otworzenie współpracy na południe, północ, od Skandynawii aż po Bałkany, to nowe szanse, nowe perspektywy dla naszych przedsiębiorców, handlu międzynarodowego, rozwoju infrastruktury” – powiedział Morawiecki.

(PAP)

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Koszyk