Adamczyk: Fundusz Trójmorza może pomóc w budowie Via Carpatii

Magdalena Targańska9 września, 20206 min

Choć Polska ma zabezpieczone środki na budowę całego przebiegu trasy Via Carpatia na swoim terenie, Fundusz Trójmorza może pomóc np. w realizacji tej inwestycji innym krajom tej inicjatywy – ocenił w środę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister Adamczyk uczestniczył w środowym panelu Forum Ekonomicznego w Karpaczu poświęconym Funduszowi Trójmorza, który ma wspierać infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w 12 państwach inicjatywy. W kontekście projektów drogowych Trójmorza akcentował m.in., że rząd zabezpieczył już środki na cały przebieg Via Carpatii w Polsce.

Jak przypomniał, jeszcze w 2016 r., gdy odnawiano porozumienie Via Carpatii, często pojawiało się pytanie, skąd środki na realizację tej arterii, która – wraz z odnogami – ma liczyć 8,8 tys. km.

„Dzisiaj mogę powiedzieć w kontekście mojego ostatniego spotkania z ministrem transportu Słowacji, który mówi, że jest pomysł na duży 50-kilometrowy odcinek Via Carpatii na Słowacji, biegnący w stronę polskiej granicy, ale niestety tylko w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, bo rząd Słowacji nie dysponuje środkami – dzisiaj mogę powiedzieć: jest bank środków, powołajcie podmiot, który zrealizuje właśnie w quasi relacjach PPP tę inwestycję” – zasugerował.

Jak dodał, w trakcie tamtego spotkania ze słowackim ministrem starał się zobrazować, co się stanie na przełomie 2025-26 za polsko-słowacką granicą, gdy tamtejsze drogi nie będą w stanie przyjąć potoku pojazdów z realizowanej po polskiej stronie ekspresowej trasy.

„My mamy zabezpieczone środki na cały przebieg Via Carpatii w naszym kraju. Kiedy mówimy o konieczności budowy tego przedsięwzięcia, to nie jest próba z naszej strony wygenerowania środków zewnętrznych na realizację tej inwestycji w naszym kraju – to jest konieczność wręcz dziejowa wytworzenia połączenia komunikacyjnego, które będzie swoistym silnikiem rozwoju dla całego regionu” – mówił Adamczyk

„Dzięki temu, że mamy wsparcie Ukrainy, Białorusi i również Niemiec – złożyliśmy wniosek do Komisji Europejskiej, aby droga Via Carpatia została wpisana do sieci bazowej TEN-T. To otwiera nam kolejne możliwości pozyskania środków finansowych, ale to przede wszystkim buduje znaczenie tego szlaku komunikacyjnego” – ocenił minister infrastruktury.

„Oczywiście występują problemy na trasie realizacji Via Carpatii, ale (…) mogliśmy wygenerować środki w Krajowym Funduszu Drogowym – limit KFD, który pokryje, albo już pokrywa realizację Via Carpatii. I ten dobry przykład kazał Rumunom i Bułgarom przyjąć za priorytet budowę Via Carpatii, która na Węgrzech będzie zrealizowana już w 2023 r.” – przypomniał szef MI.

W ub. roku BGK i rumuński Exim Bank podpisały w Luksemburgu akt założycielski Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza. Fundusz ma koncentrować się na projektach tworzących infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w regionie Trójmorza. W lutym br. Fundusz podpisał umowy z doradcą inwestycyjnym, który jest odpowiedzialny za ocenę, przygotowywanie i inwestowanie w poszczególne projekty.

Fundusz Trójmorza o zakładanej wartości 3-5 mld euro ma się angażować, na zasadach komercyjnych, w projekty o całkowitej wartości do 100 mld euro i aktywizować inne źródła finansowania, jak środki poszczególnych krajów regionu czy fundusze unijne. Udziałowcami Funduszu mają być państwowe instytucje rozwoju, jak BGK, międzynarodowe organizacje, jak EBI, Bank Światowy czy amerykańska instytucja rozwoju International Development Finance Corporation (IDFC), a także inwestorzy prywatni.

(PAP)

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk