Po pół roku „epidemii” ministerstwo powołało… zespół

Paweł Skutecki3 września, 20202 min

W Ministerstwie Zdrowia powołano zespół ds. monitorowania i prognozowania przebiegu epidemii. Zarządzenie szefa resortu zdrowia w tej sprawie opublikowano w czwartek.

Pracami zespołu pokieruje jako przewodniczący dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dr hab. Grzegorz Juszczyk. Członkami zespołu będą przedstawiciele: ministerialnego departamentu analiz i strategii, NIZP-PZH, Głównego Inspektora Sanitarnego, Głównego Urzędu Statystycznego, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Centrum e-Zdrowia. W pracach zespołu będą mogły brać udział – z głosem doradczym – osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego.Zadaniem Zespołu jest opracowanie: „wskaźników wynikowych dla określania przewidywanego przebiegu epidemii COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej”; „propozycji uproszczenia i usystematyzowania sprawozdawania danych epidemiologicznych na potrzeby przebiegu epidemii COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „cotygodniowych raportów dotyczących aktualnego i przewidywanego przebiegu epidemii COVID-19”.Pierwsze posiedzenie zespołu ma być zwołane w ciągu trzech dni roboczych od dnia wejścia w życie zarządzenia.Zespół ma przedstawić ministrowi zdrowia opracowania dotyczące wskaźników wynikowych i uproszczenia sprawozdawczości w czasie najbliższych dwóch tygodni. Cotygodniowe raporty zespół ma przedstawiać do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. (PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

 

 

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Koszyk