Black Lives Matter. W USA czarne kobiety dokonują cztery razy częściej aborcji niż białe

Karol Kwiatkowski2 września, 20205 min

Najnowszy raport CDC na temat aborcji w Stanach Zjednoczonych wskazuje, że w 2016 r. wskaźnik aborcji czarnych pochodzenia nielatynoskiego (25,1 aborcji na 1000 kobiet w wieku 15-44 lat) był 3,8 razy wyższy niż odsetek rasy białej nielatynoskiej wynoszący 6,6 aborcji na 1000 kobiet. 

Na stronie SACE journal ukazał się artykuł pt. Postrzeganie i reagowanie na wszechogarniające różnice rasowe w aborcji. Omawia on szereg kwestii związanych z różnicami rasowymi w liczbie dokonywanych aborcji i innych przyczyn zgonów. Poniżej krótkie streszczenie artykułu.

Różnice rasowe w odsetkach aborcji w USA są wszechobecne i trwałe. W latach 1990-2014 43 stany i Dystrykt Kolumbii przekazały CDC dane dotyczące aborcji rasowej. Średnia krajowa (sumująca wszystkie dostępne stany i lata) dysparytet odsetka aborcji czarno-białych w całym okresie wyniósł 3,44. Różnica w 1990 r. wynosiła 3,00 (25,87 Czarne / 8,63 Białe), a do 2014 r. 3,64 (12,68 Czarne / 3,48 Białe). W danych zebranych bezpośrednio z poszczególnych stanów (nie z CDC) za nowszy rok kalendarzowy 2018, 27 stanów raportowało, że wskaźnik aborcji czarnych wynosił 21,78, a wskaźnik aborcji białych 6,38 dla różnic rasowych na poziomie 3,41.

W Pensylwanii w 2018 roku odnotowano 61011 zgonów wśród Białych (są to odnotowane zgony wszystkich zmarłych osób w wieku do 75 lat plus aborcje) ze wszystkich przyczyn i 20976 zgonów wśród Czarnych. Aborcje stanowiły 23,9% zgonów Białych i 62,7% zgonów Czarnych. Aborcje u czarnych powodowały 28 razy więcej zgonów niż zabójstwa.

Aborcja została eufemistycznie opisana jako „wybór” lub „prawa” człowieka. Niezaprzeczalną obiektywną rzeczywistością, bez względu na przekonania polityczne lub postawę ideologiczną, jest to, że każda aborcja jest śmiercią. Jednak śmierć przez aborcję okazała się niewygodną rzeczywistością zarówno dla wielu polityków, jak i naukowców. Śmiertelność i płodność to 2 z 3 głównych wyznaczników, obok migracji, wielkości i składu demograficznego populacji USA. Biorąc pod uwagę dużą częstość występowania i wypaczoną rasowo dystrybucję, aborcja jest bez wątpienia najbardziej konsekwencyjnym zdarzeniem demograficznym dla społeczności mniejszościowej. Jej wpływ na wielkość i skład rasowy narodu amerykańskiego jest niezaprzeczalny.

Wyłączenie głównej przyczyny śmierci z systemu statystyki życiowej i psychiki narodowej, która nieproporcjonalnie wpływa na mniejszość rasową, jest niepokojącym zaprzeczeniem nauki. Śmiertelność z określonych przyczyn słusznie pozostaje głównym wpływem na politykę publiczną i alokację zasobów, a badania sugerują, że poglądy na temat względnego znaczenia wzorców umieralności w niektórych subpopulacjach często odzwierciedlają subiektywne przekonania o naturze społeczeństwa.

Całość artykułu tutaj.

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk