Prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii apelują do władz Białorusi

Magdalena Targańska13 sierpnia, 20205 min

O deeskalację napięć, zaprzestanie używania siły przeciwko obywatelom w trybie natychmiastowym, uwolnienie zatrzymanych uczestników protestów politycznych i zainicjowanie dialogu z narodem zaapelowali do władz Białorusi prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

„Dzisiaj został opublikowany wspólny apel do władz Białorusi skierowany przez prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, który z jednej strony wzywa władze państwa białoruskiego do deeskalacji napięcia i zaprzestania używani siły przeciwko obywatelom, po drugie do natychmiastowego uwolnienia zatrzymanych uczestników protestów, po trzecie do zainicjowania natychmiastowego dialogu z narodem białoruskim w formie okrągłego stołu” – powiedział PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Jak zaznaczył, prezydenci wspólnie deklarują w apelu gotowość podjęcia mediacji. „Prezydenci wyrażają gotowość do tego, by być aktywnymi, jeżeli będzie taka wola obu stron, aby nasze państwa jako bliscy regionalni sąsiedzi Białorusi, wspomogli realizacji tego trzypunktowego planu” – powiedział prezydencki minister.

„Jesteśmy przekonani, że tylko dialog jest w stanie efektywnie poprowadzić Białoruś na drogę rozwoju, na drogę bezpieczeństwa, spójności społecznej i na drogę przyszłości, której wszyscy życzymy Białorusi, czyli demokratycznego, wolnego państwa, członka europejskiej wspólnoty narodów” – podkreślił Szczerski.

W apelu, którego treść widziała PAP, prezydenci czterech państw – jak zaznaczono w tekście członków NATO i Unii Europejskiej – podkreślili, że chcieliby, aby „Białoruś była krajem stabilnym, demokratycznym, niezależnym i zamożnym”.

Przywódcy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii wezwali przedstawicieli władz Republiki Białorusi do: „deeskalacji napięć i zaprzestania używania siły przeciwko obywatelom w trybie natychmiastowym”. „Wzywamy do zaniechania przemocy i poszanowania fundamentalnych wolności oraz praw człowieka i obywatela, łącznie z wolnością wypowiedzi, wolnością mediów, wolnością zgromadzeń oraz bezpieczeństwem dziennikarzy” – czytamy w apelu prezydentów.

Wezwali oni w nim władze Białorusi także do „natychmiastowego uwolnienia zatrzymanych uczestników protestów politycznych oraz zaprzestania dalszych prześladowań”, a także do „natychmiastowego zainicjowania dialogu z Narodem Białoruskim, wsłuchania się w głos obywateli oraz zagwarantowania im wolności wypowiedzi”.

„Opierając się na doświadczeniu naszych społeczeństw oraz własnym, nawołujemy do organizacji narodowego okrągłego stołu pojednania, z udziałem przedstawicieli rządu i społeczeństwa obywatelskiego. Stanowiłoby to odpowiedni krok na drodze do rozpoczęcia autentycznego dialogu narodowego. Jesteśmy przekonani, że dialog jest zawsze najlepszą drogą do rozwoju społecznego, dyskusji na temat reform i przyszłości Białorusi” – czytamy w apelu.

Jak podkreślono, „jeżeli władze białoruskie spełnią te wymagania, drzwi do współpracy ze społecznością międzynarodową powinny pozostać otwarte”. „Izolacja nie jest drogą do dobrobytu i rozwoju żadnego narodu” – podkreślili przywódcy.

Zadeklarowali gotowość zaoferowania „zaangażowania mediacyjnego” w celu osiągnięcia pokojowego rozwiązania na Białorusi oraz wzmocnienia niezależności i suwerenności Białorusi”.(PAP)

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Koszyk