Zarzuty dyscyplinarne dla 14 sędziów m.in. dla Waldemara Żurka

Karol Kwiatkowski22 lipca, 20205 min

Zarzuty dyscyplinarne za zatajenie w składanych oświadczeniach członkostwa w Forum Współpracy Sędziów przedstawiono 14 sędziom, w tym 5 z sądów apelacyjnych, 5 z okręgowych i 4 z rejonowych – poinformował w środę zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów Przemysław Radzik.

Jak wskazano w komunikacie na stronie sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego, przewinienie dyscyplinarne miało polegać na „oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa” w ten sposób, iż sędziowie ci zobowiązani do złożenia pisemnych oświadczeń odmówili podania w nich danych i informacji dotyczących przynależności do zrzeszeń i stowarzyszeń „zatajając fakt członkostwa w zrzeszeniu Forum Współpracy Sędziów i w jego organie o nazwie Stałe Prezydium” oraz okres członkostwa w tych strukturach.

O zarzutach dyscyplinarnych dla sędziów napisał portal wpolityce.pl, według którego zarzuty takie przedstawiono m.in. sędziom Waldemarowi Żurkowi i Bartłomiejowi Staroście.

Forum Współpracy Sędziów (FWS) jak zaznaczono na jego stronie „jest niesformalizowaną płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy, zapewniającą komunikację pomiędzy sędziami różnych sądów w Polsce”. „FWS utworzone zostało na podstawie uchwał zebrań Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów oraz Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych z dnia 20 marca 2017 r. Stworzenie Forum było reakcją na pozbawienie sędziów organów samorządu sędziowskiego na szczeblu ogólnopolskim, dokonane dalece odbiegającą od standardów konstytucyjnych nowelizacją ustawy o KRS z 8 grudnia 2017 r.” – napisano na stronie organizacji.

Jak wynika z informacji na stronie Forum jego prezydium liczy 15 sędziów, wybranych w głosowaniu tajnym na zjeździe FWS na dwuletnią kadencję. Funkcję przewodniczącego pełni sędzia Bartłomiej Starosta z Sądu Rejonowego w Sulęcinie, a wiceprzewodniczącymi są sędziowie: Agnieszka Niklas-Bibik z Sądu Okręgowego w Słupsku i Waldemar Żurek z Sądu Okręgowego w Krakowie. Łącznie w prezydium jest pięciu sędziów sądów apelacyjnych, pięciu sędziów sądów okręgowych, czterech sędziów sądów rejonowych i jeden sędzia z wojewódzkiego sądu administracyjnego.

„Sędzia ma obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym, w szczególności, obowiązek wiernej służby Rzeczypospolitej Polskiej, stania na straży prawa, sumiennego wykonywania obowiązków sędziego, a także obowiązek strzeżenia w służbie i poza służbą powagi stanowiska sędziego” – zaznaczył w komunikacie sędzia Radzik. Jak dodał zarzuty dyscyplinarne odnoszą się do „uchybienia godności urzędu poprzez nierespektowanie ustawowych obowiązków”.

Obowiązek informowania, ewentualnie do jakich partii należeli przed objęciem stanowiska i w jakich stowarzyszeniach działają, nałożyła na sędziów i prokuratorów nowelizacja ustawy o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 14 lutego br. (PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk