[SONDAŻ] Sprawdź co Polacy sądzą o odnawialnych źródłach energii

Karol Kwiatkowski20 lipca, 20205 min

Plasujemy się w czołówce krajów tej części Europy pod względem poparcia dla zielonej transformacji – wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS przytoczonych przez poniedziałkową „Rzeczpospolitą”.

Jak czytamy w gazecie, zdaniem 78 proc. ankietowanych Polaków odnawialne źródła energii (OZE) w najbardziej pozytywny sposób wpływają na ochronę środowiska oraz klimatu. „To najwyższy odsetek we wszystkich badanych krajach. Podobnie uważa siedmiu na dziesięciu Litwinów. Dość pozytywnie do OZE nastawieni są Niemcy (63 proc.). W innych krajach Europy Środkowej zielona energia ma znacznie mniej zwolenników. Tylko 38 proc. Czechów uważa, że OZE ochronią klimat i naturę, a 39 proc. – że większość energii powinno pochodzić z odnawialnych źródeł. Dla porównania taką opinię wyraża prawie dwa razy więcej Polaków (76 proc.)” – napisano.

Dodano, że z drugiej jednak strony 44 proc. z nas uważa, że państwo powinno wykorzystywać posiadane zasoby węgla w energetyce. To najwyższy odsetek we wszystkich ankietowanych krajach. W Niemczech takiego zdania jest tylko 17 proc. badanych. Jednocześnie niemal połowa Polaków jest zdania, że należy ograniczyć korzystanie z paliw takich jak węgiel czy ropa naftowa. Nieco mniej entuzjastycznie do tej tezy podchodzą Czesi (34 proc.), a także Litwini i Estończycy (po 36 proc.).

„Polacy, wraz z Litwinami, są za to entuzjastami aut elektrycznych. O tym, że są one lepsze dla środowiska niż samochody z silnikiem spalinowym przekonanych jest odpowiednio 65 i 66 proc. respondentów. To ponad dwa razy więcej niż w Niemczech (30 proc.) i niemal dwa razy więcej niż w Czechach (35 proc.). Niemal połowa mieszkańców naszego kraju twierdzi też, że auta na wodór to przyszłość ekologicznej motoryzacji” – napisano.

„Rz” informuje, że 78 proc. Polaków uważa, że główną przyczyną zmian klimatu jest działalność człowieka. „To najwyższy wskaźnik we wszystkich ankietowanych krajach. Powyżej 60 proc. wskazań uzyskano na Litwie (69 proc.), na Słowacji (68 proc.), w Niemczech (67 proc.) oraz na Łotwie (60 proc.). Natomiast jedynie 42 proc. Czechów podziela ten pogląd. Nasi południowi sąsiedzi są równie sceptyczni w uznaniu globalnego ocieplenia za fakt naukowy. Uważa tak jedynie 44 proc. czeskich i 60 proc. słowackich ankietowanych” – podano.

Dodano, że podobnym sceptycyzmem wykazują się Estończycy (57 proc.). Za to w zdecydowanej większości wątpliwości nie mają Łotysze (65 proc.), Litwini i Niemcy (po 75 proc.) oraz Polacy (80 proc.).

Jak pisze gazeta, raport IBRiS pokazuje, że Polacy plasują się w czołówce krajów regionu pod względem pozytywnego podejścia do zielonej transformacji. „Tymczasem w Polsce wciąż nie mamy zatwierdzonej polityki energetycznej kraju (PEP2040), która pokazywałaby oczekiwane tempo rozwoju OZE i przyszłość innych źródeł energii w perspektywie co najmniej 2040 r.” – czytamy. (PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk