Na posiedzeniu rządu projekt ws. emerytur kobiet z rocznika 1953

Karol Kwiatkowski16 czerwca, 20203 min

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się m.in. projektem resortu rodziny ws. emerytur kobiet z rocznika 1953. Projekt dostosowuje przepisy do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, umożliwia ponowne przeliczenie emerytur osób, które na skutek przepisów z 2013 r. mogły pobierać zaniżone świadczenia.

W marcu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepis, na podstawie którego emerytury części kobiet urodzonych w 1953 r., przyznawane po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, były pomniejszane o wypłacone dotychczas tzw. emerytury wcześniejsze. Zdaniem TK zakwestionowany przepis nie budziłby wątpliwości, gdyby został ogłoszony zanim kobiety z rocznika 1953 podejmowały decyzję o przejściu na wcześniejszą emeryturę. Miałyby one wtedy świadomość konsekwencji pobierania wcześniejszej emerytury.

Projekt MRPiPS nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS ma umożliwić uzyskanie prawa do emerytury powszechnej bez zastosowania mechanizmu pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Z takiej możliwości będą mogli skorzystać ubezpieczeni z rocznika 1953, którzy przed wydaniem wymienionego orzeczenia Trybunału występowali do ZUS o przyznanie emerytury powszechnej oraz ci, którzy z takim wnioskiem wystąpią po raz pierwszy.

Projekt przewiduje zwrócenie ubezpieczonym różnicy między pobieraną dotychczas emeryturą, a emeryturą, która powinna być wypłacana, ponowne przeliczenie renty rodzinnej, a także zawieszenie lub umorzenie postępowań w sprawie ponownego ustalenia podstawy obliczenia emerytury, wszczętych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy.

Wcześniej powstał projekt senacki dotyczący emerytur kobiet z rocznika 1953. 18 grudnia ub.r. został ponownie skierowany do Sejmu po tym, jak pracę nad senacką inicjatywą zostały przerwane wraz z zakończeniem poprzedniej kadencji parlamentu.(PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk