Radni stolicy nie rozliczą Rafała Trzaskowskiego przed wyborami. Sesja absolutoryjna przesunięta

Karol Kwiatkowski12 czerwca, 20204 min

Radni stolicy nie rozliczą prezydenta Rafała Trzaskowskiego przed wyborami. Sesja absolutoryjna, podczas której ocenia się pracę zarządu miasta, została z czerwca przesunięta na koniec lipca. Oficjalnym powodem jest epidemia. Opozycja twierdzi, że Trzaskowski unika dyskusji.

„Termin sesji absolutoryjnej Rady Warszawy został zmieniony w związku z pandemią” – powiedziała PAP przewodnicząca Rady Ewa Malinowska-Grupińska (KO). Wyjaśniła, że przygotowanie do absolutorium wymaga dużo pracy, ponadto nie wszystko można było wykonać w formie zdalnej. Podkreśliła, że możliwość przesunięcia terminu rady dała tzw. specustawa koronawirusowa.

Magdalena Dardzińska z Biura Rady m.st. Warszawy odpowiedzialna za kontakty z mediami doprecyzowała, że decyzja o przesunięciu sesji absolutoryjnej z 18 czerwca na 30 lipca „została podjęta w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzania, udostępnienia i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji wydanym na podstawie art. 15zzh ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych”.

„Wspomniane (…) rozporządzenie przesunęło graniczne terminy sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r., przekazania sprawozdania finansowego do organu stanowiącego oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. o 60 dni” – wskazała.

„Sesja absolutoryjna była planowana początkowo na połowę czerwca, jednak odbędzie się dopiero pod koniec lipca. Jak widać prezydent Rafał Trzaskowski unika dyskusji na temat tego, jak zarządza stolicą” – powiedział PAP rady Wiktor Klimiuk (PiS). Podkreślił, że w trakcie debaty nad działalnością finansową zarządu miasta, radni opozycji z pewnością nie szczędziliby krytyki. „Prezydent stosuje taktykę ucieczki. Np., kiedy zapadła decyzja o tym, że będzie startował w wyborach został wycofany projekt uchwały dotyczący drastycznych podwyżek za wywóz śmieci” – przypomniał. „Jestem pewien, że – nistety – po wyborach projekt powróci” – dodał.

Podczas sesji absolutoryjnej (w przypadku stolicy) Rada Warszawy dokonuje kontroli w zakresie wykonania budżetu przez prezydenta miasta. Oceniana jest prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w ramach przyjętego budżetu. Szczególnie ważna jest ocena stanu zrealizowanych dochodów budżetowych w stosunku do tych zaplanowanych i wydatków. Nieprzyjęcie absolutorium przez radę nie oznacza odwołania prezydenta.(PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk