W Kościele katolickim obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Karol Kwiatkowski7 czerwca, 20207 min

W Kościele katolickim obchodzimy w niedzielę uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Ta największa tajemnica chrześcijańskiej wiary jest zaproszeniem do otwarcia na Boga, który jest zupełnie inny, niż człowiek sobie wyobraża – powiedział PAP ekspert z zakresu patrologii i eschatologii ks. prof. UKSW Mirosław Mejzner SAC.

Podkreślił, że tajemnica Trójcy Przenajświętszej pokazuje, że Bóg jest miłością, która zaprasza człowieka do jedności ze sobą.

Jako święto liturgiczne uroczystość ta została wprowadzona około XII wieku, zaś oficjalne została uznana w całym Kościele w wieku XIV. W Kościele katolickim oraz kościołach protestanckich obchodzona jest w pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, natomiast w Kościołach wschodnich, a więc prawosławnym i grekokatolickim przeżywana jest 49. dnia po Wielkanocy.

W kościołach prawosławnych w Dniu Trójcy Świętej odprawiane są jedne z najbardziej uroczystych w roku mszy świętych; podłogi w cerkwiach ściele się świeżo skoszoną trawą, a ikony przyozdabia brzozowymi gałązkami; na drugi dzień, w poniedziałek świętuje się Dzień Ducha Świętego.

Ks. prof. Mejzner podkreślił, że „prawda o tajemnicy Trójcy Świętej, a więc o tym, że Bóg ma jedną naturę, ale jest w trzech Osobach – Ojca, Syna i Ducha Świętego, nie oznacza, że istnieje trzech bogów”. Dogmatyczne wyrażenie tej prawdy jest zasługą dwóch pierwszych soborów w Kościele. Jeden odbył się w Nicei w 325 roku, a drugi 381 roku w Konstantynopolu. „To, dlatego, podczas świątecznych mszy św. odmawiane jest credo nicejsko-konstantynopolitańskie” – zauważył.

Zaznaczył, że poznanie Trójcy Świętej, a więc wewnętrznej istoty Boga, stało się możliwe tylko dzięki objawieniu Jezusa Chrystusa – Syna Bożego, który stał się człowiekiem. „Jego życie to objawienie Jego relacji z Ojcem i zapowiedź daru Ducha Świętego. Chrystus objawił tajemnicę Trójcy Świętej. m.in. w chwili wniebowstąpienia, mówiąc do swoich uczniów +Idźcie i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego+. Słowa te wskazują, że Bóg nie jest monolitem, ale że w samym Bogu trwa nieustannie dialog miłości” – powiedział duchowny.

Stwierdził, że nie da się językiem ludzkim wyrazić prawdy o Trójcy Przenajświętszej. Dlatego ojcowie Kościoła oraz święci tłumacząc ją używali obrazów i przenośni. „Św. Augustyn porównywał tę tajemnicę do natury świata wewnętrznego człowieka, który ma wolę, intelekt i pamięć – trzy władze, które nieustannie ze sobą współpracują” – powiedział duchowny.

Z kolei św. Jan Paweł II mówił, że obrazem Boga w Trójcy Świętej może być rodzina. „Miłość mężczyzny i kobiety, którzy składają sobie nawzajem dar z siebie, owocuje nowym życiem, nową osobą, jaką jest dziecko. Ta jedność miłości i życia, będąca relacją ojca, matki i dziecka jest jakimś obrazem Trójcy Świętej” – powiedział ekspert.

Podkreślił, że uroczystość Trójcy Przenajświętszej jest zaproszeniem do otwarcia na tajemnicę Boga, który jest zupełnie inny, niż człowiek sobie wyobraża. „Jest także przypomnieniem, że Bóg jest miłością, która zaprasza człowieka do komunii ze sobą” – powiedział ks. prof. Mejzner.

Zauważył, że interesującym wyrazem tej tajemnicy jest ikona Andrieja Rublowa powstała na początku XV wieku dla ławry Troicko-Siergiejewskiej. „Przedstawia ona trzech aniołów wpisanych w okrąg, który symbolizuje idealną równość. Linia sylwetek bocznych postaci układa się w kształt kielicha, zaś ich skrzydła są ze sobą połączone, co daje symbol wspólnoty i jedności. Siedząc przy stole postacie te zapraszają widza, by wszedł do środka, by przez wiarę włączył się w tę wspólnotę Osób Bożych poprzez modlitwę, kontemplację i swoją miłość” – powiedział duchowny.

Klasycznymi źródłami teologii chrześcijańskiej o Trójcy Świętej są traktaty „O Trójcy Świętej (De Trinitate)” Augustyna z Hippony i Hilarego z Poitiers oraz Suma Teologiczna św. Tomasza z Akwinu. (PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk