Miliony dla firm ze wschodniej Polski na międzynarodową ekspansję

Paweł Skutecki13 maja, 20206 min

Do 28 maja 2020 przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej mogą składać wnioski o dofinansowanie w konkursie „Internacjonalizacja MŚP”. Maksymalna kwota dofinansowania na jedną firmę wynosi 800 tys. zł, a całkowita pula środków – 50 mln zł. Tegoroczną nowością jest zniesieniu limitu na koszty udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych.

Beneficjentami konkursu mogą zostać firmy z siedzibą lub oddziałem na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Przedsiębiorca powinien oferować już co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) w Polsce i produkt ten powinien posiadać potencjał eksportowy.

„To konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej. W tym regionie eksport potrzebuje większego rozpędu” – mówi Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

Konkurs PARP jest podzielony na dwie rundy. Nabór do pierwszej z nich potrwa do 28 maja. Wnioski w drugiej rundzie można będzie składać od 4 sierpnia do 7 września.

Dofinansowanie, które obejmuje maks. 85 proc. projektu (15 proc. to wkład własny) zostanie przyznane ze środków Funduszy Europejskich. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł w przypadku określenia co najmniej jednego rynku docelowego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii lub 550 tys. zł w przypadku wybrania wyłącznie rynków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

Realizacja projektu powinna rozpocząć się najpóźniej do 6 miesięcy od złożenia wniosku, a sam projekt powinien trwać nie dłużej niż 24 miesiące. W tym czasie pieniądze z konkursu można przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z usługami doradczymi, udziałem w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych oraz nabyciem środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

„Tegoroczny konkurs ogłoszony został na dotychczas najbardziej atrakcyjnych warunkach, dlatego liczymy na to, że będzie dodatkową zachętą dla przedsiębiorstw do kierowania swojej aktywności poza granice kraju” – dodaje dyrektor Dewódzki.

Poprzednie edycje konkursu przyczyniły się do sukcesów polskich firm za granicą.

Przykładem jest firma Bester Sklejki, producent kilkudziesięciu wzorów sklejek, mebli oraz elementów wystroju wnętrz, obecny na polskim rynku od 30 lat.

Celem projektu było zbudowanie rozpoznawalności marki i podwyższenie konkurencyjności spółki na rynkach zagranicznych. Projekt umiędzynarodowienia obejmował sprzedaż produktów na nowych rynkach, głównie na rynku niemieckim i szwajcarskim.

Na imprezach targowo-wystawienniczych przemysłu meblarskiego firma zaprezentowała swoją ofertę mebli gotowych oraz ofertę akcesoriów dekoracyjnych, wystroju sal konferencyjnych, ścianek działowych i wygłuszających. Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Bester Sklejki pozwoliła nawiązać nowe kontakty biznesowe.

Beneficjentem konkursu była też firma BENDEX, specjalizująca się w produkcji wyrobów z metalu, takich jak: grille, wędzarnie, koksowniki, paleniska oraz meble ogrodowe.

W ramach projektu BENDEX otrzymał dofinansowanie do kompleksowej koncepcji wejścia na rynki zagraniczne wraz ze wskazaniem najefektywniejszych narzędzi marketingowych i promocyjnych oraz instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe. Spółce przedstawiono również rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa oraz przygotowania go do działalności eksportowej. Firma obecnie wdraża te rozwiązania.

Informacje na temat konkursu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk